ACHIZIȚII PUBLICE

Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” Bucureşti realizează achiziția produselor și servicilor precizate la art. 2 al prezentelor norme în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și, în cazuri speciale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziție publice în domeniul apărării și securității.