ANTICHITATE

Expoziţia de Istorie veche prezintă perioada de înflorire a civilizaţiei dacice (sec. I î.Hr- sec. I. d. Hr), precum şi organizarea militară a Provinciei romane Dacia (106- 271 d. Hr), evocată printr-un  material muzeografic bogat.  Între piesele valoroase se numără  reprezentarea zeiţei Dardanike (cetatea de la Romula, jud. Olt) şi un vas ceramic cu inscripţii paleocreştine, descoperit în castrul roman de la Copăceni, judeţul Vâlcea (secolul al III-lea).