A 1639 din 07.03.2023, privind ORGANIZAREA concursurilor/examenelor de încadrare a 4 (patru) posturi de personal civil contractual, vacante, cu atribuții de execuție:

1 post de muzeograf debutant/S, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul Istorie, la Secția documentare muzeografică și colecții speciale, fără vechime;

1 post de supraveghetor muzeu, studii medii/generale, la Secția Istorie militară veche și medievală, fără vechime;

1 post de supraveghetor muzeu, studii medii/generale, la Secția Istorie militară modernă și contemporană, fără vechime;

1 post de gestionar custode debutant/M, la Secția Patrimoniu și evidență informatizată, prevăzut cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, fără vechime;