BIBLIOTECA

Colecţia Carte curentă are un număr de aproximativ 38000 titluri, peste 80% fiind cu tematică militară, istorică, socio-politică, etc. Aceasta este alcătuită din lucrări editate începând din 1866 şi până în prezent. Este bogată în lucrări de specialitate româneşti şi străine: regulamente militare, instrucţiuni militare, istorii ale diferitelor arme, enciclopedii militare, cursuri folosite în învăţământul militar, etc. În cadrul colecţiei Carte curentă există un număr însemnat de titluri care provin din biblioteca fostului preşedinte Nicolae Ceauşescu.

Colecţia Periodice cuprinde un număr aproximativ 18000 titluri între care se află şi lucrări unicat pe plan naţional: Monitorul Oastei, perioada 1860-1946, Anuarul Ofiţerilor Armatei Române 1874-1940, ziare apărute în timpul războiului de independenţă, Dorobanţul şi Războiul, precum şi reviste ale principalelor arme ale armatei române: Revista Armatei, Revistele Infanteriei, Cavaleriei, Geniului, Marinei, Artileriei, Revista de Medicină Militară, etc. Include de asemenea un fond bogat de reviste străine din perioada primului şi celui de-al doilea război mondial: L’Illustration, Le Miroire, J’ai vu, Illustrierte Zeitung, Tempo, Signal, Deutchland, Der Arbeit. Biblioteca Muzeului Militar Naţional este cu circuit închis, împrumutul făcându-se numai pe bază de documente emise de compartimentele de specialitate, cu aprobarea conducerii instituţiei.