Colecţia are un număr relativ redus de repere, cca. 300, principalul criteriu avut în vedere în constituirea ei reprezentându-l  materialul preţios din care au fost confecţionate obiectele. Importanţa acestei colecţii este determinată de capacitatea de argumentare pe care o au obiectele componente. Constituirea colecţiei a început în deceniul al patrulea al sec. al XX-lea, continuând şi în prezent, în special prin donaţii dar şi prin achiziţii. Colecţia conţine obiecte de mare valoare care au aparţinut lui Alexandru Ioan  I (Cuza), Casei Regale a României, unor personalităţi importante ( preot dr. Vasile Lucaciu luptător pentru unirea de la 1918). Acestea acoperă o arie diversă, în acest context menţionăm inelul-sigilar al lui Tudor Vladimirescu, port-ţigaretă, tabacheră, ceasuri de buzunar şi de călătorie, tacâmuri, suport de sigiliu (aparținând domnitorului Alexandru Ioan I Cuza, regelui Ferdinand și reginei Maria), obiecte de podoabă şi un tezaur monetar cuprinzând 256 piese din argint, emise în sec. al XVI-lea de împăraţi şi principi ai Sfântului Imperiu romano-german şi de regii Poloniei, descoperit la Cerneteaz, jud. Timiș.