În cadrul colecţiilor aflate în patrimoniul Muzeului Militar Naţional, un loc distinct îl ocupă colecţia „Marină” care cuprinde mărturii despre navele de luptă maritime sau fluviale şi oamenii care de-a lungul timpului s-au identificat cu destinul acestora. Deşi conţine un număr redus de obiecte comparativ cu alte colecţii, 142, varietatea, vechimea, importanţa şi nu în ultimul rând frumuseţea lor conferă acesteia un loc aparte.

Cea mai mare parte a obiectelor din colecţie se află în depozit, 105 piese, în expunere statică în parc sunt 25 piese iar în expoziţia permanentă 12 piese. Unele obiecte din colecţie sunt nu numai utile şi funcţionale ci şi extrem  de interesante. Amintim aici felinarele de babord fabricate în secolul XIX-lea la Glasgow- Anglia, cel similar realizat în secolul al XVIII-lea la Paris şi care a fost pe crucişătorul “Elisabeta”, felinarul de pupa fabricat la Paris în secolul al XIX-lea, felinarul de catarg realizat în acelaşi secol la Hamburg (Germania). La fel de frumoase sunt teodolitul realizat la Viena la firma Neuhőfer & Sohn la începutul secolului al XX-lea şi sextantul francez fabricat la Paris de firma Lorieux- Murliman care au aparţinut contraamiralului Nicolae Negulescu. Manometrul de adâncime  este singura piesă care mai există din primul submarin românesc, “Delfinul”.