Între colecţiile importante ale Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I, se numără şi cea de Numismatică, o colecţie care reuneşte peste 15000 monede şi bancnote româneşti şi străine. S-a constituit încă de la înfiinţarea muzeului, prin donaţii, achiziţii sau ca rezultat al cercetărilor şi descoperirilor arheologice, multe din acestea conduse chiar de specialiştii muzeului. Din punct de vedere cronologic cele mai vechi sunt monedele antice greceşti (în mod deosebit cele de argint, histriene), macedonene (emise de regii Filip al II-lea şi Alexandru cel Mare), republicane romane sau imitaţiile locale ale celor din ultimele două categorii.

Accentul colecţiei cade însă mai ales pe epocile medievală şi modernă, cu câteva piese deosebit de rare în România. Pentru evul mediu românesc, de o deosebită însemnătate sunt emisiunile monetare bizantine, provenite din cetatea romano-bizantină și bizantină de la Proslavița-Nufăru (jud. Tulcea), ale domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei din secolele XIV-XVI, ca şi cele câteva monede bătute la Cetatea Albă (Ucraina), cu stema Moldovei şi inscripţia Asprocastru, provenite din săpăturile arheologice interbelice ale Muzeului Militar Naţional, în fortificaţia de la limanul Nistrului.

De la începutul perioadei moderne datează valorosul tezaur monetar descoperit în 1987 în cursul cercetărilor arheologice din cetatea Karaharman de la Vadu (jud. Constanţa), format din 176 monede din aur şi 71 piese din argint, din secolele XVI-XVII, foarte important pentru reconstituirea istoriei economice a Mării Negre. Muzeul deţine, de asemenea, fără a constitui serii complete, monede ale Sfântului Imperiu romano-german, apoi ale Imperiului austriac şi Austro-Ungariei, Imperiului german, Franţei, Italiei, Angliei şi Indiei britanice, Imperiului otoman, etc. O menţiune deosebită trebuie făcută seriei aproape complete a monedelor marelui-ducat apoi Imperiului Rusiei sub dinastia Romanov (1613-1917), de o mare valoare numismatică.