Colecţia de uniforme românești a Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I,  cuprinde peste 13 900 obiecte reprezentând cea mai numeroasă colecţie a instituţiei noastre. Dintre acestea, mai puţin de  1 000 se află în expunere, reprezentând circa 7 % din totalul colecţiei.

Primele uniforme militare şi accesorii de echipament, care vor sta la baza viitoarei colecţii de uniforme româneşti a Muzeului Militar Naţional, au început a fi achiziţionate în anii de început ai secolului XX. Acestea urmau să fie expuse în cadrul secţiei militare a Muzeului Naţional de Antichități, de pe Şoseaua Kiseleff, deschis în anul 1914.  În anii care au urmat a continuat activitatea de îmbogăţire a colecţiei de uniforme, ajungîndu-se în 1923, anul inaugurării Muzeului Militar Naţional, la un total de 496 obiecte.

Cele mai vechi obiecte din cadrul acestei colecţii sunt două veşminte: o tunică şi o mantie, atribuite lui Mihail Nicolae Pătraşcu, fiul legitim al lui Mihai Viteazul, datate ca aparţinând primei jumătăţi a sec. al XVII-lea, descoperite într-o stare neaşteptat de bună la Mănăstirea Comana, în anul 1973. În cazul uniformelor militare, cea mai veche ţinută este tunica de maior din Regimentul nr. III de infanterie, md. 1843, care a aparţinut colonelului Pandele Scarlat Cerchez. O altă piesă rară este o tunica de sublocotenent de artilerie, mică ţinută, md. 1848.

Obiectele de uniformă şi echipament din timpul domniei lui Alexandru Ioan I (Cuza) sunt destul de puţine, ele constând, în principal, din accesorii şi elemente de coifură (şepci de lăncier, chipie). Numărul de obiecte de uniformă originale din epoca de după 1866, începe să crească progresiv ele devenind numeroase spre sfârşitul sec. al XIX-lea. Raritatea uniformelor şi a obiectelor de echipament de dinainte de 1895 se datorează şi epocii  relativ târzii (după 1918) la care a început procesul de colecţionare sistematică a acestora.

Dintre piesele importante ale colecţiei se remarcă  uniforme, piese de uniformă sau accesorii care au aparţinut regilor Carol I (uniformă de general de corp de armata, md. 1873), Ferdinand I (uniformă de mareşal, md. 1925), Carol II (tunică mareşal de artilerie, md. 1930), reginei Maria (uniformă de colonel onorific în Regimentului nr. 4 de roşiori), principesei Elisabeta (uniformă de sublocotenent în Regimentului nr. 4 de roşiori), precum şi unor comandanţi importanţi ai Armatei române: generalii/ mareșalii  Alexandru Averescu, Constantin Presan,  Ion Antonescu, generalul Nicolae Dăscălescu,  etc.