Una din cele mai importante colecţii din patrimoniul Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I, este cea de uniforme militare străine, ale cărei baze au fost puse după primul război mondial, când, la Expoziţia Ligii Culturale şi a Armatei, au fost expuse o serie de capturi făcute de oştirea română în timpul campaniilor din anii 1916-1919. Prima preocupare sistematică pentru achiziţionarea de uniforme şi echipament militar străin a avut loc la sfârşitul anilor ’20 când s-a preconizat deschiderea, în cadrul muzeului, a unei săli a aliaţilor României din primul război mondial. În vederea realizării acestui deziderat, conducerea Muzeului Militar Naţional a luat legătura cu instituţiile similare sau cu conducerile militare din ţările Antantei pentru obţinerea, prin schimb, a unor ţinute ale ostaşilor aliaţi din perioada 1914-1918.

Un anumit număr de uniforme străine a fost obţinut prin donaţii din partea unor personalităţi militare străine, cum ar fi uniforma şi accesoriile donate Muzeului Militar Naţional de generalul Henri M. Berthelot sau de urmaşii acestuia. Familia regală a României a donat de asemenea uniforme şi piese de echipament care au aparţinut regilor Carol I, Ferdinand şi Carol II, în calitate de comandanţi onorifici ai unor unităţi militare străine. De-a lungul timpului această colecţie s-a îmbogăţit cu seturi de uniforme aparţinând armatelor aliate României pe frontul de est, în cel de-al doilea război mondial, cu uniforme de diferite arme şi specialităţi aparţinând statelor din fostul bloc comunist, cu donaţii generoase din partea unor ataşaţi militari sau ofiţeri străini acreditaţi în România care, la încheierea mandatului au dăruit muzeului propriile lor uniforme sau au mijlocit pe lângă instituţiile militare pe care le reprezentau să trimită muzeului loturi de uniforme actuale, în special cu ţinute ale armatelor occidentale sau membre NATO.

În prezent colecţia de uniforme străine deţine 2007 obiecte de muzeu, cu peste 4500 componente, reprezentând forţele armate a 41 de naţiuni, fiind una dintre colecţiile importante ale instituţiei noastre. Ea se îmbogăţeşte permanent cu noi donaţii şi achiziţii, oferind o imagine amplă asupra evoluţiei fenomenului militar pe plan mondial.