EPOCA CONTEMPORANĂ

Participarea României la cele două războaie mondiale este prezentată pe larg în spaţiul destinat Expoziţiei de istorie contemporană, reorganizată în anul 2003. De asemenea, pot fi remarcate o serie de uniforme, piese şi accesorii de uniformă, decoraţii, arme şi diferite obiecte personale care au aparţinut regilor Ferdinand I, Carol al-II-lea şi Mihai, mareşalilor Alexandru Averescu, Constantin Presan, Ion Antonescu, generalilor  Constantin Dăscălescu, Corneliu Dragalina, precum şi altor personalităţi.