EVUL MEDIU

Expoziţia de istorie medie conţine o mare  varietate de arme ofensive şi defensive, model occidental sau oriental, folosite în bătăliile epocii. Amintim, în mod special, un fragment dintr-o ţeavă de tun de bronz  din vremea lui Petru Cercel şi un pistol cu cremene şi rotiţă (1596), lucrat cu plăcuţe de os şi ferecături. Materialul legat de organizarea militară este întregit de numeroase reproduceri ale fortificaţiilor, de hărţi şi mulaje, manuscrise şi gravuri şi multe materiale legate de viaţa cotidiană.