Exponatul lunii februarie

Bareta TRADIȚIE

 

Introdusă prin Decretul Regal nr. 3870 din 27 Octombrie, 1939, publicat în Monitorul Oficial nr. 250 din 28 octombrie 1939, bareta Tradiție a constituit materializarea revizuirilor aduse asupra transmiterii dreptului de purtare a decorațiilor comemorative de război Crucea Trecerea Dunării și Medalia Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918.

Prima modificare adusă prin Decretul Regal emis de Regele Carol al II-lea viza Articolul V al Regulamentului Crucei Trecerei Dunărei, publicat în Monitorul Oficial din 24 Martie 1878, care stipula că dreptul de a o purta este personal și nu să transmite în niciun cas. Schimbarea consta în faptul că  acest drept acordat ofițerilor activi, se transmite prin deces, în linie descendentă directă, în favoarea primilor născuți, deveniți ofițeri activi. În lipsa acestora, dreptul se transmite fratelui mai mare, ofițer activ. Când niciunul dintre descendenți nu este ofițer activ, Crucea trece în linie colaterală, asupra primului născut dintre nepoții de frate, devenit ofițer activ. În această nouă ordine, transmisiunea se face tot în linie descendentă directă și numai la ofițeri activi, cu respectarea dreptului primului născut.

Cea de-a doua modificare adusă prin Decretul Regal din 27 octombrie 1939 aducea, de asemenea, modificări asupra Articolului V al regulamentului Medaliei Crucea Comemorativă a Răsboiului 1916-1918, care prevedea că dreptul de purtare a decorației este personal și nu se transmite în niciun caz. Similar Crucii Trecerea Dunării, acest drept acordat ofițerilor activi, se transmite prin deces, în ordine descendentă directă, primului născut devenit ofițer activ, sau în lipsa lui fratelui mai mare, ofițer activ.

Conform articolelor III și IV, cele două distincții urmau a fi purtate prin transmisiune în baza unui Înalt Decret Regal, urmând a monta pe panglică o baretă cu inscripția Tradiție.

În cadrul colecției de faleristică a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, regăsim o serie de piese emise în baza Decretului Regal din anul 1939, un aspect interesant fiind acela că ele prezintă o serie de variațiuni, regulamentare și neregulamentare.

Primul dintre obiectele expuse, pe care se regăsește bareta cu inscripția Tradiție este reprezentat de o placă ce conține 6 decorații românești.  Placa este compusă din următoarele distincții: Ordinul Virtutea Aeronautică, în grad de Cruce de Aur, Ordinul Coroana României în grad de cavaler, Semnul Onorific acordat ofițerilor pentru împlinirea a 25 de ani de serviciu, Medalia Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918, Crucea Trecerea Dunării, și Medalia Centenarul Regelui Carol I 1839-1939. În cazul acestei plăci, bareta Tradiție se regăsește pe panglica decorației Crucea Trecerea Dunării. Fiind dispusă orizontal pe suprafața panglicii distincției, bareta metalică prezintă inscripția menționată, aceasta fiind plasată pe un fond de frunze de stejar. Alături de prezența baretei pe panglica însemnului, bareta prezintă și o altă particularitate ce merită menționată, aceasta constând în faptul că peste părțile laterale ale materialului textil au fost suprapuse alte două panglici utilizate în purtarea miniaturii decorației.

În cadrul miniexpoziției sunt etalate și alte exemplare regulamentare ale modelului 1939 al Crucii Trecerea Dunării. Acestea prezintă diferențe minore de aspect, acestea fiind determinate de diferitele matrițe utilizate în turnare și ștanțare. Cu toate acestea, piesele respectă descrierea regulamentară, însemnul acestora fiind realizat sub forma unei cruci bizantine (repetate), din metal granulat oxidat negru, având bordurile proeminente. În centrul însemnelor se regăsește un medalion pe al cărui avers se află cifra încoronată a Regelui Carol I, pe revers regăsindu-se inscripția Trecerea Dunării mărginind circular anul 1877. Panglica însemnelor este realizată din rips moarat de culoare roșie, pe suprafața acesteia fiind dispuse două benzi de culoare neagră. Așa cum am menționat anterior, în cazul variantelor regulamentare, pe suprafața panglicii este dispusă orizontal bareta metalică ce conține inscripția Tradiție, pe un fond de frunze de stejar.

Alături de piesele regulamentare, în cadrul miniexpoziției regăsim și un model aparte, neregulamentar, al crucii Trecerea Dunării, bareta montată pe panglica însemnului fiind realizată în baza modelului celor regăsite în general pe Medalia Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. În cazul acestui exemplar, bareta are bordura ridicată, iar frunzele de stejar sunt înlocuite de interiorul hașurat, specific distincției oferite veteranilor Primului Război Mondial. De asemenea, în cazul acestei piese, pe baretă regăsim inscripția TRADIȚIA, fontul utilizat în realizarea acesteia fiind similar cu cel regăsit pe baretele aceleași decorații, menționată anterior.

Alături de exemplare ale Crucii Trecerea Dunării regăsim și variațiuni ale purtării baretei Tradiție pe Medalia Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. În privința acestor piese, însemnul este similar cu cel al variantei instituite în anul 1918, fiind constituit dintr-o cruce din metal comun, a căror brațe au formă rombică, având bordura ridicată. Interiorul însemnului este hașurat, fiind de culoare neagră, iar în centrul crucii se găsește un medalion al cărui avers ilustrează cifra încoronată a Regelui Ferdinand, pe revers fiind inscripționați anii 1916 și 1918. Panglica însemnului este moarată, pe suprafața acesteia regăsindu-se trei benzi dispuse vertical, având culoarea verde, și patru benzi având culoarea albastru închis. În cazul primului exemplar expus, regăsim pe panglica însemnului doar bareta metalică de culoare închisă cu inscripția Tradiție, pe un fond de frunze de stejar, în timp ce în cazul celei de-a doua piese, bareta este plasată în partea superioară a panglicii, fiind urmată de alte patru barete: Ardeal, Carpați, Mărăști și Oituz, ceea ce iarăși arată o piesă neregulamentară.

Cu toate că în patrimoniul instituției noastre nu se regăsește încă un astfel de exemplar, este necesar să amintim și faptul că în încercarea de a reînvia ideea perpetuării valorilor și de a omagia acțiunile înaintașilor, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/2000, privind decoraţia Crucea Comemorativă a Rezistenţei Anticomuniste este formulată inițiativa de reintroducere a baretei cu inscripția Tradiție ce urma a fi acordată, alături de clasa a III-a a medaliei, urmașilor direcți ai foștilor deținuți politici. Ordonanța de urgență a guvernului nr. 103/2000 a fost aprobată prin legea nr. 767 din 29 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 18 ianuarie 2002, consfințind astfel reintroducerea baretei Tradiție în sistemul național de decorații, la un interval de 62 de ani de la prima instituire a acesteia.

 

Drd. Lucian Ion

Dr. Emil Boboescu