CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ

România și Polonia în avanpostul securității europene.

Tradiție și continuitate (1919-2021)

        În perioada 24-26.06.2021, Statul Major al Apărării a desfășurat prin Filiala Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Conferința internațională cu tema ,,România și Polonia în avanpostul securității europene. Tradiție și continuitate (1919-2021)”.

       Manifestarea științifică a fost o continuare a Conferințelor-semnal din 25.06.2020 și 03.03.2021, desfășurate la Iași, în format restrâns, ca urmare a crizei sanitare, și a avut un conținut jubiliar, în contextul în care, la 3 martie 2021, s-au aniversat 100 de ani de la încheierea Convenției defensive româno-polone privind apărarea granițelor estice ale celor două țări, prima alianță regională de securitate a României realizată după ,,Marele Război”.

Evenimentul a fost organizat de Statul Major al Apărării, în cooperare cu structure militare central și teritoriale și în parteneriat cu instituții din țară și străinătate, între care evidențiem: Academia Română, Primăria Municipiului Iaşi, Banca Națională a României,  Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Dieceza Romano-Catolică Iaşi, Complexul Muzeal Național ,,Moldova” Iaşi,  Universitatea de Științe ale Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași, Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea din Lodz, Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Universitatea Sileziană din Katowice, Universitatea din Poznan, Institutul Polonez din București, Universitatea din Oulu, Finlanda.

La eveniment au participat din partea Ministerului Apărării Naționale, Gl.mr. Corneliu Postu, Directorul Statului Major al Apărării, Gl.mr. Dorin Blaiu, Comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” Cluj-Napoca, Gl.bg. Daniel Pop, Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”, comandanții de brigăzi, regimente și batalioane independente din subordinea D. 4 I. dislocate în Transilvania, Crișana, Maramureș și Banat, reprezentanți din cadrul Ambasadei Poloniei în România și Statului Major General al Forțelor Armate ale Poloniei, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, alte oficialități locale, reprezentanți ai structurilor de apărare, ordine publică și siguranță națională din Iași, cercetători științifici, istorici, experți în studii de apărare și securitate, membri ai unor asociații de reconstituire istorico-militară din țară și din Polonia, elevi și studenți.

În cadrul ceremonialului militar, desfășurat pe Esplanada fostei Școli a Fiilor de Militari Iași       (actualul Spital Militar Clinic de Urgență „Dr. Iacob Chizac” Iași): s-a dezvelit și s-a sfințit Placa Comemorativă; s-a pus Piatra de Temelie a Ansamblului Monumental ,,Flacăra Recunoștinței”; au fost adresate scurte alocuțiuni de către Gl.mr. Corneliu Postu din partea Statului Major al Apărării, Gl.mr. Piotr Trytek din partea Statului Major General al Forțelor Armate ale Poloniei și ing. Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași; s-au prezentat uniforme din cele două conflagrații mondiale ale armatelor României și Poloniei de către Asociația Culturală ,,Tomis” și Filiala Constanța a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand  I” și de Asociația de Reconstituire Militară din Przemyśl, Polonia; s-au vizionat expozițiile documentare amplasate pe împrejmuirea exterioară a fostei Școli a Fiilor de Militari Iași.

Ulterior, a urmat vizionarea în Complexul Muzeal Național ,,Moldova” a Expozițiilor temporare: România și Polonia 1919-2021.Aspecte ale relațiilor militare și diplomatice (documente, uniforme, decorații, drapele), realizată de Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I” și Aliații. Polonia și România 1918-1939, întocmită de Biblioteca Militară Centrală ,,Mareșal Józef Pilsudski” din Varșovia. Expoziția cu tema Alianța polono-română în perioada interbelică a Institutului Polonez din București a fost amplasată și poate fi vizionată pe împrejmuirea exterioară a Muzeului Unirii din Iași.

Cuvântul de întâmpinare adresat în deschiderea lucrărilor științifice în Sala ,,Voievozilor”  din monumentalul edificiu al Palatului Culturii Iași a fost transmis de Col. (r.) dr. Dan Prisăcaru, din partea Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Filiala Iași, și de dr. Lăcrămioara Stratulat, Managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Au urmat Mesajele transmise de: reprezentanții armatelor României și Poloniei, Gl.mr. Corneliu Postu și Col. Jerzy Jankowski, atașatul militar/Ambasada Republicii Polone în România; Președintele Academiei Române, Excelenta Sa Dl. Acad. Ioan Aurel Pop; Președintele Filialei Iași a Academiei Române, Excelenta Sa Dl. Acad. Viorel Barbu; Directorul Institutului de Istorie ,,George Barițiu” Cluj-Napoca al Academiei Române, prof.univ.dr. Ioan Bolovan; Pr.prof.univ.dr. Ioan Vicovan, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloaie” a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și dr. Dănuț Doboș din partea Diecezei Romano-Catolice Iași.

De asemenea, au fost prezentate și oferite invitaților la Conferință: Placheta aniversară România și Polonia în avanpostul securității europene 1919-2021, realizată și oferită de Iulia Claudia Antăluță; lucrările: Salvarea aurului polonez și Saving the Golden Polish, autori Cristian Păunescu, Dorin Matei, Editura Oscar Print, București, 2012; The Treasury of The National Bank of Romania in Moscow. Documents, Foreword Mugur Isărescu, member of the Romanian Academy, Historical commentary and editing: Cristian Păunescu, Marian Ștefan; English Edition: Nicolae Șarambei, Corneliu Radeș, Oscar Print Publishing House, 2011; The Romanian National Bank Treasure. Taken to Moscow and never returned, autor Cristian Păunescu, Foreword Acad. Mugur Isărescu; English Edition: Ernest H. Lathman, jr., Ioana Ieronim, Oscar Print, București, 2020. Cele trei cărți au fost oferite invitaților de Banca Națională a României; Revista polonă ,,Wiarus” din 1937 referitoare la cooperarea militară dintre Polonia și România, oferită de Ambasada Republicii Polone în România.

Pe parcursul celor două zile ale Conferinței, care au avut loc în Sala ,,Voievozilor” și Sala ,,Henri Coandă” a Complexului Muzeal Național ,,Moldova”, au fost susținute, direct și on-line, comunicări științifice în cadrul a trei secțiuni: Relațiile politico-diplomatice româno-polone în perioada 1919-2021; Aspecte privind cooperarea militară dintre România și Polonia în anii 1919-2021 și Valori și interferențe culturale româno-polone.

În cadrul Serii Românești, organizată la Cercul Militar Iași, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Iași, a Serii Poloneze, care a avut loc la Seminarul Teologic Romano-Catolic din Iași, cu sprijinul Diecezei Romano-Catolice Iași, și a Vizitei documentare la Castelul Miclăușeni, realizată cu sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, au fost evidențiate aspecte relevante ale tradițiilor etno-culturale românești și poloneze.

Potrivit aprecierii participanților la Conferință și a evaluărilor efectuate de publicul care a luat cunoștință din mediul on-line despre eveniment, manifestarea științifică din 24-26.06.2021de la Iași  a marcat, într-o manieră simbolică și cu o semnificație aparte, cei peste 100 de ani de relații politico-diplomatice, militare și culturale dintre România, Polonia, Țările Baltice și Finlanda, state care, atunci și acum, constituie avanpostul din Est al valorilor democratice și de securitate ale Europei.

Calde și camaraderești mulțumiri tuturor celor care au sprijinit organizarea și desfășurarea, la standarde de reprezentare, a Conferinței din 24-26.06.2021 de la Iași.

Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU

Muzeul Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, Filiala Iași

Președinte executiv al staff-ului organizatoric al Conferinței din 24-26.06.2021