Colecţia este alcătuită din tipărituri realizate în perioada secolelor al XVI -lea – al  XIX-lea. Secolul al XVIII-lea este reprezentat de cărţi religioase şi laice, iar secolul al XIX-lea de regulamente şi instrucţiuni militare. Colecţia are o compoziţie eterogenă constituindu-se  din lucrări în limba română apărute până la 1866 şi lucrări străine apărute până la 1700.  Cărţile din cadrul colecţiei provin din centre tipografice diferite, acoperind întreaga perioadă veche a scrisului şi tiparului.