Această colecţie cuprinde o parte din fondul arhivistic creat de Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în război” devenită apoi „Aşezământul Cultul Eroilor”, care a fost desfiinţată în anul 1948. Astfel a ajuns în patrimoniul Muzeului Militar Naţional, acestă arhivă sub denumirea de „Colecţia Cultul Eroilor”. La documentele din colecţie s-au mai adăugat de-a lungul anilor alte fonduri provenite din donaţii sau create în interiorul M.M.N. de către Biroul Operelor Comemorative Militare de Război, care a avut sarcina de a continua activitatea Aşezământului Cultul Eroilor (până în anul 1952). În prezent mare parte din acest fond arhivistic a fost preluat de Oficiul Național Cultul Eroilor.