Colecţia este alcătuită din materiale detaşabile, mai exact foi volante, afişe, pliante, tăieturi din ziare, materiale de publicitate sau propagandă. Colecţia a fost constituită mai ales pe baza unor donaţii, dar şi prin achiziţii de la particulari. Printre donatori se numără  Gl. Radu R. Rosetti, Gl. D. Salmen şi rude ale tinerilor dispăruţi în decembrie 1989 în împrejurările cunoscute.