Este o colecţie bogată, având aproximativ 3800 de repere înregistrate de sine stătător sau ca dosare de acte ale unor personalităţi ori referitoare la un eveniment. Colecţia oferă o largă paletă de documente, care, trimiţând la momente din viaţa unor persoane sau instituţii, acoperă muzeologic informaţia pe o perioadă de peste 150 de ani. Colecţia este alcătuită din certificate de bună purtare, de naţionalitate, ordine de serviciu, titluri de proprietate, bilete de eliberare, de ieşire din spital, bilete de voie, procese verbale, legitimaţii, etc.