Colecţia Hărţi numără peste 2000 de repere, stampe sau hărţi tipărite, strânse în teci sau mape. Hârtia databilă între secolele al XVI-lea -al XVIII-lea are aspectul specific stampelor şi uneori filigranul morii de hârtie sau al papetarului. Din punct de vedere tematic, hărţile prezintă Ţările Române, Europa îndeosebi, din antichitate până în secolul al XX-lea; de asemenea, colecţia are în compunere hărţi militare din timpul războaielor în care armata română a fost implicată direct: războiul de independenţă, primul război mondial şi cel de-al doilea război mondial, hărţi etnografice, hărţi de la manevrele regale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, hărţi executate de Serviciul geografic la armatei române, hărţi de la manevrele imperiale germane de la începutul secolului al XX-lea, etc. Membrii Casei Regale, Radu Rosetti, generalii Al. Tell, C. Christescu, I. Atanasiu, Vasiliu- Răşcanu, comandor N. Koslinski au făcut donaţii cartografice notabile muzeului nostru. În cadrul acestei colecţii sunt prezente lucrările unor cartografi celebri precum: Gerard Mercator, Frider Schwartz, Anton Jenkenson, Mathias Seutter, s.a.