LABORATOR CONSERVARE ȘI RESTAURARE

Autorizaţie de funcţionare Nr. 26 din 25.01.2007

Înregistrată la Ministerul Culturii şi Cultelor cu nr. 483/03.02.2005

În primele decenii de existență a Muzeului Militar Național au fost constituiteateliere de croitorie, cizmărie, tâmplărie, modelaj și armurărie, primele două funcții de restauratori au apărut în anul 1959, iar în 1967 s-a înființat Secția de restaurare, transformată în Laborator de restaurare în 1975. Primele funcții de conservatori s-au înființat în anul 1975 și și-au desfășurat activitatea în secțiile de muzeografie până în anul 1991, când s-a delimitat Laboratorul de conservare restaurare cu un șef de laborator militar, 13 restauratori și 4 conservatori civili.

La momentul actual, Laboratorul conservare-restaurare este o structură specializată care funcţionează în baza prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil şi H.G. nr.1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

Este organizat pe două structuri – conservare şi restaurare şi posedă autorizaţie de funcţionare eliberată de Ministerul Culturi şi Cultelor.