Acasă LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE

 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
 • Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 • Hotărârea Guvernului nr. 425/2017 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2.035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2927/2020 pentru reacreditarea Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” nr. A 2578/2020.
 • Cod Etic MUZEUL MILITAR NAȚIONAL „REGELE FERDINAND I”
 • Regulament de organizare si functionare MUZEUL MILITAR NAȚIONAL „REGELE FERDINAND I”

Solicitare informații

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M 101/2002 privind organizarea și desfășurarea în cadrul Ministerului Apărării Naționale a activităților de soluționare a petițiilor și de primire în audiență.
 • Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M.103/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea de informare și relații publice în Ministerul Apărării Naționale.

Responsabil pentru primirea solicitărilor

 • Muzeograf p.c.c. Cristea Camelia
 • Referent p.c.c. Tudor Carmen
 • Telefon 021/319.59.04 / 021/319.59.05, int. 103
 • E-mail: relatii.publice@muzeulmilitar.ro