test

Laborator fotografic

Laboratorul fotografic este echipat pentru a realiza atât fotografii alb-negru după clişee fotografice aflate în fototecă, cât şi fotografii moderne, în format digital, precum...

Colecţia Fototecă

Colecţia cuprinde mai multe tipuri de clişee dintre care cele mai importante sunt clişeele de patrimoniu pe sticlă şi pe peliculă, care prezintă imagini...

Colecţia Carte rară şi veche

Colecţia este alcătuită din tipărituri realizate în perioada secolelor al XVI -lea – al  XIX-lea. Secolul al XVIII-lea este reprezentat de cărţi religioase şi...

Colecţia Cultul Eroilor

Această colecţie cuprinde o parte din fondul arhivistic creat de Societatea „Mormintele Eroilor căzuţi în război” devenită apoi „Aşezământul Cultul Eroilor”, care a fost...

Colecţia Stampe

Colecţia cuprinde peste 1100 de repere. Ele provin din donaţiile unor colecţionari: generalii Cristian şi Alexandru Tell, Radu R. Rosetti, Radu Alistar, Ion Paulat...

Colecţia Peceţi

Această colecție din patrimoniul Muzeului Militar Naţional cuprinde amprente sigilare de ceară roşie sau în bule de ceară roşie. Unele dintre ele au fost...

Colecţia Partituri

Colecția cuprinde partituri ce reprezintă piese din repertoriul clasic al ansamblurilor şi orchestrelor militare precum imnuri, marşuri. Pe lângă informaţia firească pe care o...

Colecţia Desene

Colecţia este alcătuită din peste 1700 de repere. Această colecţie, prin informaţiile veridice de pe fronturile de luptă constituie o importantă sursă de documentare...

Colecţia de Planuri topo

Piesele colecţiei provin îndeosebi din achiziţii şi donaţii, de la membrii casei regale a României, ofiţeri ai armatei române, personalităţi ale vieţii politice. Hărţile...
Skip to content