Ediţia a IX-a a “Zilelor Muzeului Militar Naţional”, s-a desfășurat în weekend-ul 9-10 Mai 2009 și a avut ca temă “10 Maiu la Museul Militar”, dat fiind că data manifestării coincidea cu sărbătoarea naţională a României din perioada 1866 – 1947, epoca monarhiei de Hohenzollern.

La ediţia din 2009, Muzeul Militar Naţional își propunea să prezinte publicului diferite aspecte ale sărbătoririi zilei de 10 mai, aşa cum se desfăşura aceasta la cumpăna dintre veacurile al XIX-lea şi al XX-lea, cu parada şi discursurile oficiale, dar şi cu sărbătoarea populară la care participau toţi cetăţenii, indiferent de starea socială.

Ca și în alți ani, manifestarea a fost precedată de o expoziție temporară, apropiată ca subiect de tema evenimentului. Expoziția organizată de muzeu în holul de onoare s-a numit “Militarul în societate” și a fost realizată în colaborare cu Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București, de la care au fost împrumutate costume civile și obiecte de artă decorativă care au completat uniformele și obiectele cu specific militar din colecția muzeului nostru. Expoziția, care a fost vernisată în ziua de 7 mai 2009, a fost organizată pe trei momente importante : militarul în vizită, militarul la bal și militarul la promenadă, legate între ele prin obiecte decorative și de artă plastică, fiind creată o ambianță specifică perioadei  de început de secol XX.

Ediția a IX-a a “Zilelor Muzeului Militar Naţional”, a debutat în data de 9 mai 2009, printr-o ceremonie desfășurată în fața muzeului, în prezența grupurilor de reconstituire istorică și a publicului. În cele două zile ale manifestării, cei interesați au putut asista şi participa la activităţi cu caracter demonstrativ, educativ și interactiv, între care amintim:

– Prezentarea uniformelor şi armamentului din perioada de început a domniei lui Carol I, din perioada 1866-1868, cu demonstraţii de tragere cu armament de epocă (cu cremene şi capsă), efectuate de membri ai Asociației “6 Dorobanți”, echipați în uniforme model 1864, reprezentând grăniceri din “Legionul al III-lea”. Au fost de asemenea prezentate, în premieră, uniformele specifice purtate de un “sapeur” (precursor al geniștilor) și o “vivandieră”, din infanteria de linie ;

– Primii ani de domnie ai principelui Carol I au fost evocați și de membrii Asociației “Tradiția Militară”, înființată în anul precedent prin transformarea fostului “Grup de Vânători de Munte” (inițial formațiune autonomă în cadrul Asociației “6 Dorobanți”), care au reconstituit ostași din Batalionul 2 vânători, înființat în 1866, precum și din Regimentul al 4-lea de linie;

– Demonstraţii de tragere cu un tun de bronz, efectuate de un detaşament de artilerişti îmbrăcaţi în uniforme de la 1877, compus din membri ai Asociației “6 Dorobanți” și reprezentanți ai “Asociației Națioanle a Colecționarilor de Arme”;

– Prezentarea echipamentului şi armamentului ostaşilor români din epoca Primului Război Mondial, cu demonstraţii de tragere şi de luptă corp la corp, a fost realizată de membrii unui altui grup nou creat, Asociația “Datina Străbună”, din Oradea, care evoca epopeea voluntarilor ardeleni din perioada 1917-1919;

– Prezentarea uniformelor şi echipamentelui ostaşilor bulgari din timpul Războiului ruso-turc (1877 – 1878) şi a războaielor balcanice (1912-1913), a fost efectuată, ca de obicei, de membrii Societății Naționale “Traditsia”, din Bulgaria, prezenți și de această dată în număr mare la eveniment;

– Ceremoniale de depuneri de coroane  de flori la monumentele aflate în incinta muzeului : monumentul dedicat ostașilor din Reg. 21 inf.,  căzuți în Războiul de Independență și în Războiul Balcanic din 1913, realizat de sculptorul Oscar Han și la monumentul dedicat generalului Ioan Emanoil Florescu, aflat în parcul de artilerie ;

– Paradă a costumelor civile din perioada 1880-1920, realizată cu costume de recuzită împrumutate de la Teatrul “Bulandra”, cu concursul unor colege din cadrul muzeului și militari de la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice;

– Minispectacol de teatru popular realizat de studenți ai Academiei de Teatru și Film;

– Concert  de  muzică de promenadă prezentat de Fanfara de copii “Gabriel Chaborschi” din Râmnicu Valcea;

– Miniconcert de marşuri şi cântece militare de epocă, interpretat de fanfara Regimentului 30 Gardă și difuzate prin stație în parcul din incinta muzeului;

– Studiou fotografic de epocă;

– Stand de tir la care doritorii puteau efectua trageri cu puşca  cu  aer  comprimat;

– Distribuirea  de  “hranei  de   război” (fasole cu cârnaţi) pregătită   la  bucătăria de  campanie;

– Târg al anticarilor  şi  colecţionarilor de obiecte militare vechi.

Punctul culminant al manifestării, l-a reprezentat, chiar în ziua de 10 Mai, reconstituirea, la o scară evident redusă, a paradei tradiţionale de Ziua Națională, care se desfăşura în prezenţa suveranului. La această ceremonie au participat toate grupurile de reconstituire istorică, precum și personajele îmbrăcate în costume de epocă.

Prezentăm câteva imagini edificatoare de la ediția a XI-a a “Zilelor Muzeului Militar Naţional”, din 9-10 Mai 2009.