După mai multe ediții ale „Zilelor Muzeului Militar Naţional” care au evocat doar epocile modernă și contemporană – Războiul de Independență, Al Doilea Război Mondial sau epoca lui Carol I – organizatorii manifestării au hotărât să lărgească domeniul istoric, incluzând și epocile mai îndepărtate, antichitatea și evul mediu. În perioada respectivă existau deja mai multe festivaluri medievale organizate în orașe transilvănene, iar la Cluj apăruse nucleul unei foarte serioase asociații de reconstituire istorică, “Terra Dacica Aeterna“. În acest context s-a decis ca ediția a VIII-a a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, ce urma să aibă loc în weekend-ul 10-11 mai 2008, să aibă o tematică mult mai generală și mai variată, desfășurându-se sub denumirea, “Ostașul de-a lungul veacurilor“.

Dat fiind că nu exista posibilitatea aducerii unui grup antic sau medieval din provincie, organizatorii evenimentului au decis ca pentru a reflecta epocile istorice mai îndepărtate să se apeleze tot la resursele locale, chiar dacă acestea nu erau foarte corecte. Astfel, pentru a organiza atelierul de istorie daco-romană s-a apelat la voluntari din “Asociația Studenților de Arheologie și Istorie din România” care au fost echipați cu replici ale unor echipamente și arme antice din recuzita muzeului.

Componenta medievală a “Zilelor Muzeului Militar Național” a fost destul de puțin reprezentată, doar prin prezența câtorva reenactori din Societatea Națională “Traditsia”, care au venit la eveniment în costume din epoca hanului Asparuh, alături de colegii lor îmbrăcați în uniforme ale voluntarilor din războiul din 1877-1878.

Epocile modernă și contemporană au fost mai ușor de evocat în cadrul manifestării, dat fiind că grupurile participante reconstituiau evenimente importante din secolele XIX și XX . Pentru a oferi o cât mai largă paletă de demonstrații și prezentări, membrii Asociației “6 Dorobanți” au optat pentru diferite epoci istorice. Astfel, Horia Șerbănescu, vice-președintele asociației, a fost echipat în uniformă de “Fusilier” francez din perioada războaielor napoleoniene, făcând demonstrații de tragere cu o pușcă de epocă, cu cremene. Un număr de membri ai asociației au fost echipați în uniforme de dorobanți și vânători pedeștri din Războiul de Independență, efectuând prezentări și demonstrații alături de colegii bulgari, din Societatea “Traditsia”, care reconstituiau voluntari bulgari din epoca respectivă. Grupul de artileriști ai asociației au fost echipați în uniforme din vremea Primului Război Mondial, efectuând demonstrații de tragere cu un tun de munte, din colecția muzeului. Alături de ei au evoluat membri ai recent înființate Asociații “Datina Străbună”, din Oradea, care au reconstituit voluntari ardeleni din timpul Războiului cel Mare. În sfârșit, alți doi membri ai asociației au evoluat în uniforme ale armatei române din Al Doilea Război Mondial, reconstituind o echipă de tragere cu pușca mitralieră “Degtiarev”, împrumutată din colecția muzeului. Alături de aceștia au fost prezenți și alți entuziaști, colecționari și pasionați de istorie militară, ca Florin Șerban din Brașov, care a participat la eveniment în uniformă de soldat parașutist german din Al Doilea Război Mondial.

Așa cum am precizat anterior, la evenimentul “Zilele Muzeului Militar Național”, din 10-11 mai 2008, a participat și un detașament de reenactori echipat în uniforme de vânători, md. 1872, care au acționat alături de dorobanți. Aceștia aparțineau “Grupului de Vânători de Munte”, formațiune autonomă apărută în cadrul Asociației “6 Dorobanți”, care va evolua pe o traiectorie proprie în perioada următoare.

Pentru a diversifica prezentarea, organizatorii au invitat să participe la eveniment și un detașament al “Gărzii Cetății” din Alba Iulia, care a prezentat un ceremonial militar inspirat de epoca secolului al XVIII-lea. Modul comercial și oarecum fantezist, nu însă lipsit de umor, în care aceștia își făceau demonstrațiile au arătat că  acest gen de prezentare, care nu are la bază o cercetare și un interes pentru o corectă reconstituire istorică, nu se încadrează în obiectivele urmărite de Muzeul Militar Național care, pe lângă latura de divertisment, își propune să facă și educație istorică publicului.

În rest, activitățile desfășurate în cele două zile ale manifestării s-au desfășurat după tipicul deja consacrat. Acțiunea a început prin deschiderea oficială, pe platoul din fața muzeului, în prezența grupurilor istorice și a publicului, urmată de desfășurarea activităților la atelierele amenajate în curtea muzeului. Acestea mai includeau, pe lângă cele menționate anterior, un stand de prezentare a participării armatei române la misiuni internaționale, precum și a tehnicii de minare-deminare, un stand al blindatelor, cu prezentarea unui tanc T-55 alături de care au fost expuse și au evoluat machete ale unor tancuri din Al Doilea Război Mondial, deservite de machetiști pasionați. Vizitatorii au mai putut vedea un minipoligon de tragere cu arme cu aer comprimat, au audiat concerte de muzică ostășească, prezentată “live” de fanfara Regimentului 30 Gardă sau înregistrată, difuzată la stație, au degustat din “hrana de război”, au vizitat târgul colecționarilor de “Militaria”, etc.

Prezentăm o serie de imagini de la ediția a VIII-a a „Zilelor Muzeului Militar Național”, din 10 – 11 mai 2008.