Manifestarea „Zilele Muzeului Militar Naţional”, ediția a XIII-a, a fost organizată în weekend-ul 18 – 19 mai 2013. Evenimentul a fost legat de aniversarea a 100 ani de la participarea armatei române la Al Doilea Război Balcanic, în 1913 și a 90 ani de la înființarea, prin decret regal semnat de regele Ferdinand, a Muzeului Militar Național, ca instituție de sine stătătoare. Tema din acest an a manifestării a fost „1923-2013. 90 ani de Muzeografie Militară”. Pentru a marca cum se cuvine acest moment important al muzeografiei românești, Muzeul Militar Național a invitat la această manifestare, pe lângă grupurile de reconstituire istorică, o serie de muzee militare din România, din cadrul Ministerului Apărării Naționale (Muzeul Național al Aviaţiei Române) şi al Ministerului Administrației și Internelor (Muzeul Național al Jandarmeriei Române – Băneasa, Muzeul Poliţiei de Frontieră – Giurgiu, Muzeul Național al Pompierilor – București, Muzeul Național al Poliţiei Române – Târgoviște), care și-au organizat standuri de prezentare în care au fost expuse obiecte sau au fost oferite informații privind activitatea desfășurată în spiritul păstrării tradițiilor proprii, desfășurate de structurile respective.

Evenimentul a început prin obișnuita ceremonie de deschidere, desfășurată în fața muzeului, în prezența grupurilor de reconstituire istorică, a organizațiilor cercetășești, precum și a unui numeros public.

Asociațiile prezente, în ordinea alinierii pe platoul din fața muzeului, au fost următoarele:  Asociaţia „Tradiţia Militară” ai cărei membri erau echipați în uniforme ale Regimentului 1 Grăniceri de Gardă, din perioada interbelică; Asociaţia „6 Dorobanţi”, purtând uniforme militare și costume civile din epoca Războiului de Independență; Grupul de iniţiativă cercetăşesc „Dimitrie Ţichindeal”, din Arad, participant pentru prima data la acest eveniment, echipat în uniformele  istorice ale Legiunii „Domnul Tudor”, din Tg. Jiu, din  vremea Războiului cel Mare; grupurile de cercetaşi ale Asociației Cercetașilor Tradiționali din România (ACT-RO);  Asociația „Societas Milites Getae”, de asemenea la prima sa apariție la manifestarea organizată de muzeu, echipată în costume din epoca Renașterii  și Asociația „Deutsches Freikorps”, în uniforme de infanterie și artilerie antiaeriană ale armatei germane  din Al Doilea Război Mondial.

După ceremonia de deschidere, a urmat un moment devenit traditional, depunerea unei coroane de flori la monumentul dedicat ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21, căzuți în Războiul de Independență și în Războiul Balcanic, realizat de sculptorul Oscar Han, în prezența conducerii muzeului și a unor invitați de marcă, cu concursul Asociației „Tradiția Militară” care a asigurat garda de onoare.

În continuare a avut loc vernisarea expoziției temporare „Centenarul Războiului Balcanic. 1913-2013”, deschisă în holul de onoare al muzeului, realizată sub coordonarea doamnei muzeograf Valeria Bălescu. Expoziția prezenta prin intermediul obiectelor, documentelor și imaginilor, aspecte relevante privind participarea armatei române la campania de peste Dunăre, din 1913.

Ceremonia de început a manifestării s-a încheiat cu defilarea grupurilor istorice și de cercetași, după care publicul a putut intra în curtea interioară a muzeului, unde a vizitat standurile asociațiilor și ale diferitelor muzee, a asistat la demonstrațiile și prezentările făcute de acestea, a participat la toate activitățile organizate în cele două zile ale evenimentului.

Detașamentul Asociației „Tradiția Militară”, echipat în uniforme ale Regimentului 1 Grăniceri de Gardă, din perioada interbelică, a efectuat demonstrații care au cuprins mânuiri de armă, conform regulamentului din 1932, depunerea jurământului militar, rugăciunea, crezul, scrima cu arma etc.

Asociația „6 Dorobanţi”, ai cărei membri erau echipați în uniforme de dorobanți sau în costume civile din vremea Războiului de Independență, a organizat un bivuac la care au fost efectuate prezentări ale uniformelor, demonstrații de mânuiri de armă după regulamentul din 1876, patrulări prin curtea muzeului etc. Unii din membrii asociației, cu abilități artistice, au reconstituit personaje celebre ale epocii: artiști de front așa cum au fost Nicolae Grigorescu și Sava Henția sau fotografi de campanie, aidoma lui Carol Szathmari și Franz Duschek. A fost organizat și un miniatelier artistic, la care copiii au putut desena și colora ostași români de la 1877.

Asociația “Deutsches Freikorps”, care a reconstituit armata germană, trupe de infanterie și de artilerie antiaeriană, din Al Doilea Război Mondial, și-a organizat propriul stand de prezentare la care publicul a putut asista la demonstrații de instrucție de front sau a vizionat o miniexpoziție cu obiecte de echipament din perioada respectivă.

La ediția din 2013 au participat pentru prima dată, având propriile standuri, două noi asociații.  Grupul de iniţiativă cercetăşesc „Dimitrie Ţichindeal”, din Arad, condus de tânărul dar foarte inimosul Bogdan Sorinca, a fost prezent la ediția a XIII-a a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, cu un mic detașament echipat în uniforme ale cercetașilor din  vremea Războiului cel Mare, reconstituind Legiunea „Domnul Tudor”, din Tg. Jiu, din care a făcut parte și Ecaterina Teodoroiu. Tinerii arădeni și-au amenajat un stand care reproducea o tabără cercetășească, formată din corturi și mobilier specific, la care au desfășurat activități de prezentare a tradițiilor mișcării cercetășești din România.

Asociația „Societas Milites Getae”, de asemenea la prima sa apariție la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, a reconstituit, prin costume, armament și demonstrații de luptă cu arme albe, epoca Renașterii, amenajând un stand propriu, extrem de apreciat de publicul vizitator.

În a doua zi a manifestării, a avut loc o nouă ceremonie de depunere a unei coroane de flori la monumentul generalului Ioan Emanoil Florescu, din parcul de artilerie, acțiune la care a fost asigurată o gardă de onoare compusă din membri ai  Asociaţiei „Tradiţia Militară”.

Tot în parcul de artilerie, în ambele zile ale manifestăruii au avut loc reconstituiri ale unor lupte între trupele române (Asociația „Tradiția Militară”) și cele germane (Asociația „Deutsches Freikorps”), din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Marcarea  celor 90 de ani de existență a Muzeului Militar Național și implicit de muzeografie românească, s-a realizat și prin participarea la manifestarea din 2013, a unui număr important de muzee cu specific militar, iar grupurile de cercetași, prezenți în număr important la „Zilele Muzeului Militar Naţional” din 18 – 19 mai 2013, și-au organizat propriile standuri, la care au desfășurat activități specifice, inclusiv organizarea unor ceremoniale și întreceri cercetășești la care au fost invitate să participe și asociațiile de reconstituire istorică.

Trebuie amintită și strângerea relațiilor amicale între membrii asociațiilor de reconstituire istorică, fapt ce a creat un larg cadru de colaborare în cursul viitoarelor acțiuni cu tematică istorico-militară.

În cadrul manifestării organizate de Muzeul Militar Național s-au desfășurat, ca și în anii precedenți și alte activități, mult apreciate de public, fiind instalate standuri și organizate ateliere, după cum urmează: Standul transmisiunilor militare, organizat de Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice; Standul “Cultul Eroilor”, amenajat și coordonat de Secția documentare din cadrul muzeului; Standul de restaurare–conservare, în care au fost prezentate cele mai semnificative aspecte ale acestei activități specifice. Și de această dată, au fost prezentate miniconcerte de muzică militară interpretată „live” de fanfara Diviziei 1 infanterie „Dacica” sau înregistrată, și a fost distribuită „rația ostășească” pregătită la bucătăria de campanie.

Colecționarii de obiecte militare vechi au putut vizita și în acest an târgul de „Militaria“.

În continuare prezentăm imagini de la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, din 18-19 mai 2013.