Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I”  a găzduit în zilele de 11-12 mai 2019, a XIX-a ediție a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, manifestare devenită tradiţională în spaţiul muzeistic bucureștean și național,  tema din acest an fiind „Militarul român – o istorie vie, multiseculară”.

Acestă ediție a constituit o premieră prin forma de organizare la care s-a implicat Comandamentul Logistic Întrunit, structura care coordonează activitatea muzeului, dorindu-se o integrare mai largă și a altor entități din cadrul armatei, care să sprijine și să aducă un plus de valoare evenimentului. În acest sens, la pregătirea și buna desfășurare a manifestării, pe lângă grupurile de reenactment, care reprezentau componenta istorică a evenimentului, au fost implicate, în diferite grade, structuri importante ale M.Ap.N.: Brigada 122 Logistică „Muntenia”, Serviciul Muzicilor Militare, Editura Militară,  Studioul de Arte Plastice al Armatei,  Direcția Informare și Relații Publice, Trustul de Presă al M.Ap.N., Centrul de producție și asigurare a activităților de reprezentare și, nu în ultimul rând, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Manifestarea s-a desfășurat cu participarea dlui. general-locotenent dr. Cătălin Zisu, comandantul Comandamentului Logistic Întrunit, ca invitat special, a altor comandanți de structuri și reprezentanți importanți din cadrul M.Ap.N. precum și a unui numeros public. Ea a început în dimineața zilei de 11 mai 2019, la ora 10:00, printr-o ceremonie militară în prezența gărzii de onoare, compusă din detașamente ale Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, în uniforme de ceremonie și ale  asociațiilor de reconstituire istorică, după cum urmează: „Tradiţia Militară”, „Tradiții Ostășești”, Societatea „Traditsia” – Bulgaria, „Edelweiss Ost”, „6 Dorobanţi”, „Societas Milites Getae”, „Compania Ursului Brun” și „Geto-dacii din Moldova”.

După trecerea în revistă a gărzii de onoare și intonarea imnului național, a urmat ceremonia depunerii unei coroane de flori la monumentul dedicat ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21. Ceremonia a continuat cu discursurile oficiale, prilej cu care dl. Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, a oferit muzeului simbolul grafic asociat ediției, un desen care urma a fi înmânat, sub formă de diplome de onoare, personalităților militare și civile prezente la eveniment. Ceremonia de deschidere s-a încheiat prin demonstrația de mânuiri de arme, realizată de detașamentul “Drill-Team” al Brigăzii 30 Gardă și defilarea gărzii de onoare.

În continuare, a fost prezentată expoziția „Armata Română în Războiul cel Mare. 1916-1918”, amplasată în holul de onoare al muzeului, după care oaspeții și publicul au pătruns în curtea muzeului unde au vizitat standurile organizate de asociațiile de reconstituire istorică și de diferite structuri ale armatei.

Epoca daco-romană a fost prezentată la standul Asociației „Geto-dacii din Moldova”, aflată la prima participare la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, care a reconstituit momente semnificative ale vieții cotidiene din acele vremuri, cu numeroase demonstrații, prezentări și ateliere interactive care au trezit interesul publicului vizitator.

Ca și în anii trecuți, „Compania Ursului Brun” a reconstituit epoca medievală a secolelor XIII-XV, prilej cu care a organizat un amplu stand de  prezentate a echipamentului și armamentului de epocă, cu ateliere de meșteșuguri la care vizitatorii au putut participa.

Membrii Asociaţiei „Societas Milites Getae”, din Bucureşti, au reconstituit, ca de obicei, Epoca Renaşterii, la standul lor  desfășurându-se  reconstituiri de dueluri, mânuiri de armament alb şi tir cu arcul tradiţional.

Membrii Asociaţiei „6 Dorobanţi”, din Bucureşti, a participat cu un detaşament echipat în uniforme ale armatei franceze din vremea Războaielor revoluționare, pentru a sărbători 230 ani de la atacul asupra fortăreței Bastilia (14 iulie 1789), fapt care a marcat declanșarea Revoluției franceze. Cu acest prilej, s-a organizat un bivuac de epocă, la care s-au făcut prezentări şi demonstraţii de tragere cu armament cu pulbere neagră. Unul din membrii asociației, echipat în costum de “Trapper” american, a făcut legătura cu epoca Războiului de Independență al Americii, eveniment premergător Revoluției franceze.

Epoca Războiului cel Mare a fost reconstituită de un detașament al Societății Naţionale „Traditsia”, din Bulgaria, echipați în uniforme ale armatei bulgare și de mai mulți membri ai Asociației „Tradiții Ostășești”, în diferite uniforme ale armatei române.

Participarea armatei române la Al Doilea Război Mondial, a fost marcată prin standul Asociației „Tradiţia Militară” ai cărei membri erau echipați în uniforme ale armatei române: Batalionul de Gardă Regală,  Batalionul 1 Vânători de Munte, Batalionul 4 Parașuriști, Batalionul de Infanterie Marină, Regimentul 2 Vânători de Gardă Regina Elisabeta și Regimentul 21 infanterie nr. IV, precum și ale armatei germane din aceeași perioadă. În cele două zile ale manifestării membrii asociației au făcut demonstrații de mânuiri de armă, exerciții tactice și ceremoniale militare., inclusiv reconstituiri ale unor acțiuni de luptă, desfășurate în parcul de artilerie.

Epoca ultimei conflagrații mondiale a fost evocată și de „Asociația Tradiții Ostășești”, „Clubul de Istorie Militară”, „Retromil”, din Braşov și de grupul „AeRoHistoria”, care au amenajat  un stand în care a fost reconstituită atmosfera de pe Frontul de est. Membrii asociațiilor au făcut demonstrații și prezentări de arme și echipament și au organizat ceremonia ridicării drapelului  la începutul manifestării, respectiv, a coborârii acestuia, după încheierea activității.

Armata României din zilele noastre a fost reprezentată prin standul unei unităţi de elită a armatei române, de Batalionul 313 Cercetare în adâncime „Burebista”, care a prezentat publicului echipamentul şi armamentul din dotare, precum şi tehnicile utilizate în activitatea pe care o desfăşoară. A fost amenajat și standul de prezentare a trupelor blindate (un tanc TR85-M1), cu prilejul aniversării centenarului armei, deservit de militari din Batalionul 114 tancuri „Petru Cercel”, de la Târgoviște.

Muzeul Comunicațiilor și Informaticii a avut, ca și în anii trecuți, propriul stand de prezentare la care au fost expuse aparate, documente și imagini atestând trecutul acestei arme.

În a doua zi a manifestării a avut loc ceremonia depunerii unei coroane la monumentul generalului Ioan Emanoil Florescu, amplasat în parcul de artilerie, eveniment desfășurat cu participarea gărzii de onoare constituită din membri ai Asociaţiei „Tradiţia Militară” și participarea celorlalte asociații care evocau Al Doilea Război Mondial.

Activităţile specifice desfăşurate în Muzeul Militar Naţional, au fost prezentate publicului în cadrul standurilor organizate de Laboratorul de restaurare-conservare şi de Secția documentare, prin care s-a dorit cunoașterea tradițiilor armatei române și omagierea militarilor căzuţi pe câmpurile de luptă.

În curtea muzeului a fost amenajat un cinematograf de campanie în care au rulat filme cu tematică istorico-militară şi au fost organizate miniconcerte de muzică militară, susţinute de fanfara Serviciului Muzicilor Militare.

Și Editura Militară a fost prezentă la eveniment cu un stand de cărți și publicații pentru persoanele interesate de istoriă militară. Acestea au mai putut vizita și târgul colecţionarilor de obiecte militare de epocă iar la “Popota militară”, publicul vizitator a avut ocazia să deguste „hrana de război”, tradiţionala fasole, cu cârnaţi  pregătită la bucătăria de campanie.

În continuare prezentăm aspecte de la manifestarea „Zilele Muzeului Militar Naţional”, ediția a XIX-a, din 11-12 mai 2019.