A XV-a ediție a „Zilelor Muzeului Militar Naţional” a avut loc în weekend-ul 9-10 mai  2015,  tema aleasă pentru acest an fiind „Ostaşul – Istorie, Tradiţie, Spirit de corp”.

Cu acest prilej, Muzeul Militar Național a propus un program interesant, variat şi interactiv care se adresa  publicului larg, având ca principală țintă tinerii și iubitorii de istorie militară.  Ca de obicei, manifestarea s-a desfășurat cu participarea asociaţiilor şi grupurilor de reconstituire istorică, a detașamentelor de cercetași, a reprezentaților unor muzee cu profil militar, precum și cu contribuția unor structuri importante ale armatei: muzica militară, serviciile logistice, Editura Militară etc.

Ceremonia de deschidere, care a avut loc în dimineața zilei de 9 mai 2015, s-a desfășurat, conform tradiției, pe aleea din fața muzeului, în prezența asociațiilor și grupurilor de reconstituire istorică și de cercetași, dispuse în formație astfel: „Tradiţia Militară”, „Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme”, „Clubul de Istorie Militară”, „6 Dorobanţi”, „IR-33, Cetatea Aradului”, „Deutsches Freikorps”, „Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România” (ACT-RO),  „Fraţii Dimăncescu”, „Societas Milites Getae”.

Festivitatea de deschidere a fost urmată de depunerea unei coroane de flori la monumentul dedicat ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21,  amplasată în curtea muzeului, în prezența conducerii muzeului și a generalului-maior (r) Ion Cerăceanu, garda de onoare fiind asigurată, ca de obicei, de Asociația „Tradiția Militară”.

După defilarea detașamentelor de reconstituire istorică și de cercetași activitatea a continuat la standurile și atelierele organizate în curtea interioară a muzeului.

Dat fiind că în 2015 se comemorau 70 ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, Asociaţia „Tradiţia Militară”, ai cărei membri au fost echipați în uniforme de campanie, de vară, ale Regimentului de Infanterie Marină, din perioada respectivă, a rezentat un program propriu, care a inclus prezentări ale modului de echipare, a armamentului, echipamentului și drapelului, demonstrații de mânuiri de armă, jurământul militar, scrima cu arma, exerciții tactice specifice.

Asociaţia „Tradiţia Militară” a asigurat, în a doua zi a manifestării, garda de onoare la monumental generalului Ioan Em. Florescu, din parcul de artilerie, cu ocazia  ceremoniei de depunere a unei coroane de flori, în prezența conducerii muzeului, și sub coordonarea dnei. muzeograf Valeria Bășescu , care a prezentat în fața publicului semnificația cinstirii memoriei militarilor care au avut o contribuție importantă la dezvoltarea armatei române moderne.

Pentru a marca bicentenarul ultimei mari bătălii care a încheiat epopeea napoleoniană, cea de la Waterloo (18 iunie 1815), Asociaţia „6 Dorobanţi” a organizat un bivuac al armatei franceze din perioada respectivă, la care membrii săi, echipați în uniforme ale Regimentului 57 de linie, au efectuat demonstrații de tragere cu puști cu cremene  și cu tunuri de epocă (de câmp și de cetate), au prezentat uniformele și echipamentul de epocă , au recreat, prin personajele militare și civile, atmosfera tipică epocii „Empire”.

Nou creatul Grup de reconstituire istorică „IR-33, Cetatea Aradului”, coordonat de inimosul Bogdan Sorinca, a reconstituit o grupă a acestei unități a armatei austro-ungare din vremea Primului Război Mondial. care avea garnizoana în Arad, fiind compusă majoritar din etnici români. Detașamentul arădean a prezentat tradițiile acestei unități, a efectuat demonstrații de instrucție de front în conformitate cu regulamentele militare „chezaro-crăiești”.

Asociaţia „Deutsches Freikorps”, a reconstituit, ca de obicei, o unitate a armatei germane și a purtat uniforme ale Regimentului 24 grenadieri blindat SS „Denmark”, alcătuit din etnici germani din Transilvania și Banat, care au participat la ultimele lupte ale războiului, la Berlin, în lunile aprilie-mai 1945. A fost amenajat un stand de prezentare care a inclus și un cuib de mitralieră MG-42.

Epoca ultimei conflagrații mondiale a fost reconstituită și de „Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme”, care a recreat un ofițer al armatei sovietice și de doi reenactori ai recent înființatului „Club de Istorie Militară” care au prezentat militari români din Regimentul 2 Care de Luptă și din Divizia de voluntari “Tudor Vladimirescu”, mare unitate care s-a evidențait în luptele pentru cucerirea orașului Debrețin, din Ungaria. La standul „Asociaţiei Naţionale a Colecţionarilor de Arme” a fost expusă și o motocicletă cu ataș M-72, utilizată de armata sovietică.

Ca și în anii trecuți, asociațiile „Tradiţia Militară” și „Deutsches Freikorps” au organizat reconstituirea unei confruntări între trupele române și germane, din vremea celui de-Al Doilea Război Mondial, desfășurată în parcul de artilerie al muzeului, cu utilizarea de efecte pirotehnice.

Asociaţia „Societas Militae Getae”, ai cărei membri erau echipaţi în costume medievale din secolul al XVI-lea, a amenajat un stand propriu la care au prezentat tehnica luptei în duel, au făcut demonstrații de mânuire a armelor albe şi de tir cu arcul tradiţional.

La ediția din 2015, după câțiva ani de absență, au participat din nou colegii reenactori din Bulgaria, cu un mic detașament echipat în uniforme ale infanteriei bulgare din vremea Primului Război Mondial, dat fiind că se comemorau 100 ani de la intrarea Bulgariei în război. Aceștia au amenajat un stand de prezentare cu obiecte de echipament, originale și reconstituiri.

Tradiţiile cercetăşiei din România au fost reconstituite de detașamentele „Asociaţiei Cercetaşilor Tradiţionali din România” (ACT-RO) și Asociația „Fraţii Dimăncescu”, care au organizat standuri de prezentare, au făcut demonstraţii şi jocuri cercetăşeşti în care a fost implicat atât publicul cât și membrii unor grupuri de reconstituire istorică.

În cadrul manifestării a fost din nou organizat standul Muzeului Comunicațiilor și Informaticii, de la Otopeni, care expunea aparatură de transmisiuni și mijloace de comunicații utilizate de armata română în decursul timpului.

Și la ediția din 2015 a „Zilelor Muzeului Militar Naţional” au participat muzee cu specific militar: Muzeul Național al Pompierilor, Muzeul Jandarmeriei Române, Muzeul Poliţiei de Frontieră, de la Giurgiu şi Muzeul Național al Poliţiei, de la Târgovişte. Acestea au avut standuri de prezentare în care a fost înfățișată activitatea  pe care o desfășoară în spiritul promovării tradițiilor specifice.

Publicaţia online „Redescoperă istoria”, aflată la a doua participare la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, a avut propriul stand de prezentare, alături de care era expus un automobil de campanie „Kübelwagen”, din Al Doilea Război Mondial.

Secțiile de documentare și restaurare-conservare, din cadrul muzeului au organizat standuri de prezentare. Continuând inițiativa din anul precedent, în curtea muzeului s-a amenajat şi un „cinematograf de campanie” care a prezentat filme documentare cu tematică istorico-militară.

Și Asociația de airsoft „Ron-sky Team” a avut propriul stand de prezentare, la care cei interesați au putut afla informații interesante privind această activitate.

Fanfara Diviziei 1 infanterie „Dacica” a prezentat mai multe miniconcertele de muzică militară şi muzică de epocă, iar Editura Militară a avut un stand cu cărțile proprii, majoritatea cu temtică istorică.  Târgul colecționarilor și popota ostășească, la care s-a distribuit  „hrana de război”, au constituit alte puncte de atracție pentru publicul prezent la a XV-a ediție a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”.

În continuare prezentăm imagini de la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, ediția a XV-a, din 9-10 mai 2015.