Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” găzduieşte în zilele de 14-15 mai 2016  manifestarea, devenită tradiţională în spaţiul muzeistic bucureştean, „Zilele Muzeului Militar Naţional”, având tema „Repere istorice: 106 – 1456 – 1866 – 1916 – 1941 – 2016”.

Programul stabilit pentru manifestarea din 2016 a fost mult extins prin tema stabilită, care cuprindea toate perioadele istorice, din antichitate până în epocile modernă-contemporană, beneficiind de creșterea numărului și apariția unor noi asociații și grupuri de reenactment de calitate, specializate pe periodele daco-romană și medievală. Diversificarea activităților desfășurate în cadrul  „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, amploarea și spectaculozitatea prezenței grupurilor antice și medievale, care participau cu multe materiale, echipamente și desfășurau activități diverse și atractive cu publicul, a necesitat extinderea la maximum a spațiului de desfășurare a manifestării în curtea interioară a muzeului în vederea instalării taberelor istorice antico-medievale.

Ca de obicei, manifestarea a început printr-o ceremonie militară cu participarea tuturor grupurilor de reconstituire istorică și de cercetași, prezente. În ordinea dispunerii în formația aliniată pe platoul din fața muzeului, acestea au fost următoarele: „Tradiţia Militară”, „Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România” (ACT-RO),  „Fraţii Dimăncescu”,  „Clubul de Istorie Militară”, Societatea „Traditsia” – Bulgaria, „Deutsches Freikorps”, „Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme”, „6 Dorobanţi”, „Societas Milites Getae”, „Compania Ursului Brun”, „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei”, Asociaţia „Terra Dacica Aeterna”.

La ceremonia de deschidere a participat și generalul-locotenent  aviator (r) Dumitru Prunariu, care invitase un număr de cosmonauți din diferite țări, pentru a aniversa 35 ani de la zborul primului astronaut român în spațiul cosmic (14 mai 1981).

Festivitatea de deschidere s-a încheiat prin depunerea unei coroane de flori la monumentul dedicat ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21, în prezența generalului-locotenent (r) Dumitru Prunariu și a conducerii muzeului, garda de onoare fiind asigurată de Asociația „Tradiția Militară”. După încheierea acestui moment, a avut loc parada grupurilor de reconstituire istorică și a detașamentelor de cercetași.

Activitățile au continuat în curtea muzeului, la standurile organizate de asociațiile de reconstituire istorică, la care au fost reconstituite momentele istorice invocate în tema manifestării: „106 – 1456 – 1866 – 1916 – 1941 – 2016”.

Pentru a marca trecerea a 1910 ani de la cucerirea Daciei de către romani ( în anul 106 p.Chr.), Asociaţia „Terra Dacica Aeterna”, din Cluj,  a amenajat o tabără militară din epoca războaielor daco-romane, în care erau prezentate aspecte ale vieţii militare şi civile din acea perioadă.

Epoca medievală, din secolele XIII-XV, a fost reprezentată de grupurile istorice „Compania Ursului Brun” din Bucureşti şi de „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei”, din Braşov. Acestea au organizat standuri de prezentare istorică la care au făcut prezentări ale echipamentului şi armamentului de epocă şi au efectuat demonstraţii de luptă, în conformitate cu tactica utilizată în acele vremuri.

Epoca Renaşterii a fost evocată, ca și în anii precedenți, de Asociaţia „Societas Milites Getae”, din Bucureşti, ai cărei membri, echipaţi în costume medievale din secolul al XVI-lea, au prezentat reconstituiri de dueluri, mânuiri de armament alb şi tir cu arcul tradiţional.

Membrii Asociaţiei „6 Dorobanţi” au participat la manifestare cu un detaşament echipat în uniforme din perioada de început a domniei lui Carol I, pentru a marca 150 de ani de la sosirea în ţară a principelui Carol I (10 mai 1866), prilej cu care a fost amenajat un bivuac epocă, la care s-au efectuat prezentări de uniforme și echipament militar, s-au făcut demonstraţii de tragere cu arme de infanterie şi cu un tun, cu pulbere neagră.

Comemorarea Centenarului intrării României în Primul Război Mondial (15/28 august 1916) a fost realizată de membrii Asociaţiei „Tradiţia Militară”, care erau echipați în uniforme ale infanteriei debarcate a marinei române, din timpul Războiului cel Mare. Membrii acestei asociații au prezentat publicului  echipamentul, mânuiri de armă,  exerciții de scrimă cu arma,  ceremonialul depunerii jurământului militar, precum și tradiționalul asalt la baionetă.  A fost prezentat și momentul depunerii jurământului de către noii recruți ai asociației, după modelul celui depus în armată în perioada interbelică, urmat de ritualul botezului administrat de camarazii mai vechi.

Tot pentru a comemora centenarul intrării României în Primul Război Mondial, membrii Asociației „Deutsches Freikorps”, au fost echipați în uniforme ale unor unități ale armatei germane care au luptat pe teritoriul românesc, Regimentul 252 infanterie de rezervă și Regimentul 28 infanterie bavareză, organizând un stand propriu la care au făcut prezentări și demonstrații legate de tradițiile armatei imperiale germane.

Ca și în anii precedenți, asociațiile „Tradiţia Militară” și „Deutsches Freikorps”, au efectuat reconstituiri ale unor secevențe de luptă din vremea Marelui Război, desfășurate în parcul de artilerie al muzeului.

Epoca primei conflagrații mondiale a fost evocată și de un detaşament al „Clubului de Istorie Militară”, la care s-au alipit și membri ai Asociaţiei „6 Dorobanţi”, echipat în uniforme ale armatei române din perioada 1916-1918, între care se evidenția uniforma de sublocotenent a Ecaterinei Teodoroiu. Armata bulgară din acele vremuri a fost reconstituită de un mic grup al Societății „Traditsia”, din Bulgaria.

Dat fiind că în 2016 se comemorau 75 de ani de intrarea României în Al Doilea Război Mondial (22 iunie 1941), momentul  a fost evocat de un detaşament al Asociaţiei „Redescoperă Istoria” care a amenjat un punct de comandă al armatei române din timpul ultimei conflagraţii mondiale. La acest stand puteau fi văzute diferite tipuri de uniforme purtate de combatanții diferitelor armate care s-au confruntat pe Frontul de est: români, germani, sovietici.

Armata română din zilele noastre a fost reprezentată prin standurile organizate de militarii din forțele pentru operații speciale și precum și al trupelor de tancuri. În cadrul manifestării a putut fi vizitat şi standul organizat de Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, care prezenta  un punct de transmisiuni militare în campanie.

Aniversarea zborului spațial efectuat de primul cosmonaut român, a avut loc la Pavilionul de aviație, lângă capsula rachetei „Sojuz-40”, în prezența generalului-locotenent  aviator (r) Dumitru Prunariu și a invitaților săi din străinătate.

Chiar dacă nu desfășoară o activitate legată strict de istoria militară, la „Zilele Muzeului Militar Naţional” au mai avut standuri de prezentare „Serviciul de Căutare- Salvare din România (SARS)” și Asociația de airsoft „Ron-sky Team” care și-au prezentat activitatea pe care o desfășoară și au făcut demonstrații deosebit de interesante.

În a doua zi a manifestării a avut loc ceremonia depunerii unei coroane la Monumentul dedicat generalului Ioan  Emanoil Florescu, realizat de sculptorul francez Jules Clement Chaplain, amplasat în parcul de artilerie. Evenimentul s-a desfășurat în prezența gărzii de onoare constituită din membri ai Asociaţiei „Tradiţia Militară” și din celelalte asociații care reconstituie epocile modernă-contemporană, participante la „Zilele Muzeului Militar Naţional”.

Tradiţiile cercetăşiei au fost prezentate de „Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România, ACT-RO” şi de Asociaţia „ Fraţii Dimăncescu”, care prin standul de prezentare, demonstraţii şi jocuri cercetăşeşti au încântat mai ales pe micii vizitatori ai muzeului.

Secția de documentare a organizat, ca de obicei, un foarte apreciat stand dedicat cinstirii eroilor care au luptat în armata română iar Laboratorul de restaurare-conservare a prezentat cele mai semnificative aspecte ale activității pe care o desfășoară. Și în acest an s-a amenajat un „cinematograf de campanie”, instalat într-un cort, în care cei interesați puteau viziona filme cu tematică istorico-militară.

Muzca militară a Diviziei 1 infanterie „Dacica” a prezentat mai multe miniconcerte de marșuri militare şi muzică de promenadă. Alte puncte de atracție ale acestei manifestări au fost: târgul colecționarilor și popota ostășească, la care s-a distribuit  „hrana de război”.

În continuare prezentăm imagini de la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, ediția a XVI-a, din 14-15 mai 2016.