A XVII-a ediție a „Zilelor Muzeului Militar Naţional” a fost organizată în zilele de 13-14 mai  2017,  având tema „Istoria militară retrăită”.

Ca şi în anii precedenți, Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” a propus publicului un program atractiv şi în mare parte inedit, care s-a adresat cu precădere tinerilor vizitatori, interesaţi să cunoască aspecte mai puţin ştiute privind trecutul oştirii române, precum și publicului adult, pasionat de istoria militară, colecţionarilor de obiecte militare vechi, tuturor amatorilor să petreacă câteva ore agreabile într-un spaţiu cultural unic în Bucureşti şi în ţară.

Și în 2017, numărul asociațiilor și grupurilor de reconstituire istorică a fost important, ele acoperind toate momentele importante ale istoriei României, de la epoca daco-romană până în contemporaneitate. Manifesatrea organizată de Muzeul Militar Național a constituit și prilejul de a vernisa două interesante expoziții: redeschiderea sectorului de istorie modernă din expoziția permanentă a muzeului și expoziția temporară “Armata Română în Războiul cel Mare. 1916-1918”, amplasată în holul de onoare al muzeului.

Deschiderea oficială a „Zilelor Muzeului Militar Naţional” a avut loc în dimineața zilei de 13 mai 2017, printr-o ceremonie istorico-militară desfășurată pe aleea din fața muzeului, în prezența invitaților speciali, colonelul Ioan Iacob, reprezentantul Comandamentului Logistic Întrunit, a conducerii muzeului și a unui numeros public. Garda de onoare istorică a fost compusă din grupurile de reconstituire istorică și detașamentele de cercetași, așezate în dispozitiv după cum urmează: „Tradiţia Militară”, „6 Dorobanţi”, „Deutsches Freikorps”, Societatea “Traditsia” – Bulgaria, „Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România” (ACT-RO),  „Fraţii Dimăncescu”,  „Clubul de Istorie Militară”, „IR-33 Cetatea Aradului” – Arad,  „Societas Milites Getae”, „Compania Ursului Brun”, „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei” – Brașov, „Historia Renascita – Geto-dacii Sudcarpatici”, din Pitești și „Terra Dacica Aeterna”, din Cluj.

Programul ceremoniei de deschidere a inclus, pe lângă primirea oficială a invitaților și intonarea imnului național, momentul depunerii unei coroane de flori la monumentul ridicat în amintirea ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21, a cărui cazarmă s-a aflat în clădirea actuală a muzeului.

Garda de onoare a fost asigurată de Asociația „Tradiția Militară” și de un detașament de cercetași.

După încheierea acestui moment solemn, a avut loc parada grupurilor de reconstituire istorică și a detașamentelor de cercetași.

A urmat vernisarea expoziției temporare “Armata Română în Războiul cel Mare. 1916-1918”, amplasată în holul de onoare al muzeului în care, prin intermediul a 18 panouri grafice și a numeroase obiecte deosebit de valoroase, din colecția muzeului: arme, uniforme, accesorii de echipament, decorații și drapele, au fost înfățișate cele mai semnificative aspecte ale participării armatei române la luptele din Primul Război Mondial. A urmat apoi festivitatea de redeschidere a sectorului de istorie modernă din cadrul expoziției de bază a muzeului, reorganizată pe noi principii muzeografice de specialiștii muzeului, pe parcursul a doi ani de eforturi susținute.

Activitățile cu publicul au continuat în curtea muzeului, la standurile organizate de asociațiile de reconstituire istorică, unde au fost recreate diverse momente ale istoriei militare românești. Prezentăm aceste ateliere în ordinea cronologică a evenimentelor istorice pe care le evocau.

Epoca războaielor daco-romane a fost reconstituită la standurile asociațiilor „Historia Renascita” și „Terra Dacica Aeterna”, fiind prezentate aspecte ale vieţii militare şi civile din acea perioadă, au fost organizate ateliere și s-au făcut demonstrații interactive în care au fost implicați și tinerii vizitatori.

Epoca medievală, din secolele XIII-XV, a fost reprezentată prin activitatea grupurilor istorice „Compania Ursului Brun” şi „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei”, care au amenajat standuri de prezentare a echipamentului şi armamentului de epocă, au făcut demonstraţii de luptă, în conformitate cu tactica utilizată în acele vremuri și au organizat ateliere educative pentru tinerii vizitatori.

Epoca Renaşterii a fost evocată, și de această dată, de Asociaţia „Societas Milites Getae”, din Bucureşti, ai cărei membri, echipaţi în costume medievale din secolul al XVI-lea, au reconstituit scene de duel, au prezentat modul de mânuire a armamentului alb şi  tirul cu arcul tradiţional.

Membrii Asociaţiei „6 Dorobanţi”, din Bucureşti, au participat la manifestare cu un detaşament echipat în uniforme ale oştirii din Ţara Românească (infanterie, artilerie şi dorobanţi ai Agiei) din vremea Revoluţiei de la 1848, prilej cu care a fost organizat un bivuac de epocă și s-au făcut prezentări şi demonstraţii de instrucție de front și de tragere cu armamentul de infanterie, conform regulamentului din 1847, precum şi cu un tun cu pulbere neagră. Au fost reconstituite aspecte ale vieții cotidiene, ale civililor și militarilor din perioada pașoptistă.

Asociația „Tradiţia Militară” a participat la eveniment cu un detașament combinat, echipat în uniforme din vremea Războiului de Independență a României: vânători, infanterie de linie și dorobanți. Acesta cuprindea, pe lângă membrii Asociației „Tradiţia Militară”, majoritari și un număr de membri ai Asociației “Tinerii și Viitorul”, din Galați. Standul Asociației „Tradiţia Militară” cuprindea mai multe vitrine în care erau expuse relicve găsite pe câmpurile de luptă de la Plevna iar pe un monitor TV erau prezentate imagini din activitatea asociației. Membrii asociației au executat mânuiri de armă, după regulamentele de epocă, scrima cu arma, demonstrația depunerii jurământului militar, exerciții tactice, reconstituirea unor lupte cu turcii și, la final, demonstrația atacului la baionetă.

Epoca Războiului de neatârnare a mai fost evocată și de reenactorii bulgari din Societatea Națională “Traditsia”, care au participa și în acest an la eveniment echipați în uniforme de voluntari bulgari, ostași ruși și turci.

Comemorarea marilor bătălii din vara anului 1917, din Moldova, a fost realizată de membrii „Clubului de Istorie Militară”, din Bucureşti, care au reconstituit o poziţie de luptă a armatei române de pe frontul de la Mărăşeşti şi de Asociaţia „IR-33 Cetatea Aradului”, din Arad, care a reprezentat Regimentul KuK de infanterie Nr. 33, din Arad, unitate a armatei austro-ungare cu componenţă majoritar românească.

Participarea armatei române la Al Doilea Război Mondial, a fost marcată prin organizarea unui punct de comandă de pe Frontul de est, realizat de membrii asociaţiilor „Redescoperă Istoria”, din Bucureşti şi „Retromil”, din Braşov, precum şi prin standul Asociaţiei „Deutsches Freikorps”, din Bucureşti, unde au putut fi văzute uniformele şi echipamentul armatei germane utilizate în cursul ultimei conflagraţii mondiale.

Armata României contemporane a fost marcată prin standul unei unităţi de elită din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale, şi anume “Detaşamentul de Căutare şi Salvare prin Luptă”, care a prezentat publicului echipamentul şi armamentul din dotare precum şi tehnicile utilizate în activitatea pe care o desfăşoară.

Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, de la Otopeni, a amenajat și de această dată un punct de transmisiuni militare de campanie.

În conformitate cu tradiția instituită de câțiva ani, în a doua zi a manifestării a avut loc ceremonia depunerii unei coroane la monumentul dedicat generalului Ioan  Emanoil Florescu, realizat prin subscripția ofițerilor armatei române, amplasat în parcul de artilerie. Garda de onoare a fost asigurată de Asociaţia „Tradiţia Militară” , secondată de celelalte asociații.

Tradiţiile cercetăşiei au fost evocate de reprezentanţii Organizaţiei Naţionale „Cercetaşii României”, precum şi de membrii „Asociaţiei Cercetaşilor Tradiţionali din România, ACT-RO” şi ai Asociaţiei „Fraţii Dimăncescu”, care au organizat standuri de prezentare, au făcut demonstraţii şi au organizat jocuri cercetăşeşti care i-au încântat mai ales pe micii vizitatori ai muzeului.

Standurile Laboratorului de restaurare-conservare şi cel dedicat „Cultului Eroilor”, organizat de Secția de documentare a muzeului, au prezentat activitățile specifice desfășurate de aceste importante compartimente muzeale, de valorificare a patrimoniului, respectiv, de omagiere a militarilor căzuţi pe câmpurile de luptă. În curtea Muzeului Militar Naţional a fost instalat și un cinematograf de campanie în care au fost difuzate filme cu tematică istorico-militară.

Miniconcertele de muzică militară de epocă, marşuri şi muzică de promenadă, susţinute de fanfara Muzicii Reprezentative a M.Ap.N., au asigurat o atmosferă sonoră de epocă. Ca şi în anii precedenți, s-a distribuit vizitatorilor „hrana de război”, tradiţionala fasole cu cârnaţi, pregătită la bucătăria de campanie, iar pasionații de obiecte militare vechi au putut vizita târgul colecţionarilor organizat pe aleile muzeului.

Prezentăm aspecte de la ediția a XVII-a, a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, din 13-14 mai 2017.