Ediția a XVIII-a a „Zilelor Muzeului Militar Naţional” s-a desfășurat în zilele de 12-13 mai  2018, având ca temă două evenimente importante care au fost sărbătorite în anul 2018: „Centenarul Marii Uniri  – 95 ani de muzeografie militară românească”.

Programul ales a îmbinat aceste momente de reper în istoria militară a țării noastre, dând posibilitatea participării tuturor asociațiilor și grupurilor de reenactment, indiferent de epoca pe care o abordează, nu doar celor care reconstituiau Războiul cel Mare. Din cauza numărului mare de participanți la edițiile din anii anteriori, care a depășit capacitatea spațiului pus la dispoziție de muzeu și pentru a asigura condiții optime de desfășurare a manifestării,  organizatorii evenimentului au decis ca la „Zilele Muzeului Militar Naţional” să participe doar asociațiile și grupurile care fac reconstituire istorică, activitatea lor ținând de specificul instituției noastre. Pentru celelalte activități, care în principal au legătură cu mișcarea cercetășească și de tineret, foarte apreciate de publicul vizitator, conducerea muzeului a propus organizarea unei alte manifestări, care să aibă loc în ziua de 1 Iunie, de Ziua Copilului, care este decretată ca zi nelucrătoare, acest eveniment urmând a fi destinat exclusiv activităților specifice desfășurate de cercetași și de copii.

Tot pentru a oferi un plus de atractivitate manifestării, începând cu ediția din 2018, programul primei zile a fost extins la de la 4 la 7 ore, activitatea desfășurându-se până la ora 17:00, adică atâta timp cât expozițiile muzeale sunt deschise. De asemenea, pentru a spori autenticitatea prezentărilor, s-a cerut grupurilor participante să-și amenajeze standurile cu recuzita proprie (corturi, umbrare, mese, bănci etc.), în conformitate cu epoca reconstituită, urmând ca muzeul să asigure mobilier modern doar pentru standurile în care nu se face reconstituire istorică (atelierele și expozițiile secțiilor muzeale, cinematograful de campanie, standul fanfarei etc.).

Manifestarea a început printr-o ceremonie militară la care au participat următoarele asociații de reconstituire istorică:  „Tradiţia Militară”, “Asociația Culturală Tomis”, „Tradiții Ostășești”,  “Detașamentul Mateiaș”, Societatea “Traditsia” – Bulgaria, „IR33- Cetatea Aradului”,  „Clubul de Istorie Militară”, „Retromil”, „Edelweiss Ost”, „6 Dorobanţi”, „Societas Milites Getae”, „Compania Ursului Brun”, „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei”,  „Historia renascita – Getodacii sudcarpatici” și Asociația „Terra Dacica Aeterna”.

Festivitatea de deschidere s-a încheiat prin depunerea unei coroane de flori la monumentul dedicat ostașilor din Regimentul IV “Ilfov” Nr. 21, garda de onoare fiind asigurată de Asociația „Tradiția Militară”. După încheierea acestui moment, a avut loc parada grupurilor de reconstituire istorică.

Activitățile au continuat în curtea muzeului, la standurile organizate de asociațiile de reenactment, la care au fost reconstituite atât evenimentele care au dus la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, cât și alte epoci istorice, din atichitate până la zi.

Epoca antichității a fost reprezentată cu multă ingeniozitate și respectarea corectitudinii istorice de asociațiile „Terra Dacica Aeterna”, din Cluj-Napoca și „Historia renascita – Getodacii sudcarpatici”, din Pitești, care au reconstituit momente semnificative ale vieții cotidiene din acele vremuri, cu numeroase demonstrații,  prezentări și ateliere interactive care au trezit interesul publicului vizitator.

Epoca medievală, din secolele XIII-XV, a fost reprezentată de grupurile istorice „Compania Ursului Brun” din Bucureşti și de „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei” din Brașov, care au organizat standuri unde au făcut prezentări ale echipamentului şi armamentului de epocă şi au efectuat demonstraţii de luptă, în conformitate cu tactica utilizată în acele vremuri.

Epoca Renaşterii a fost evocată, ca și în anii precedenți, de Asociaţia „Societas Milites Getae”, din Bucureşti, ai cărei membri, echipaţi în costume medievale din secolul al XVI-lea, au prezentat reconstituiri de dueluri, mânuiri de armament alb şi tir cu arcul tradiţional.

Membrii Asociaţiei „6 Dorobanţi” au participat la manifestare cu un detaşament echipat în uniforme din epoca Revoluției de la 1848, infanteriști, artileriști și un dorobanț al Agiei, pentru a reaminti publicului de prima confruntare militară la care a participat oștirea română modernă: lupta din Dealul Spirii, din 13 septembrie 1848, de la care se comemorau 180 ani. Cu acest prilej, a fost amenajat un bivuac de epocă la care s-au efectuat prezentări de uniforme și echipament militar, s-au făcut demonstraţii de tragere cu arme de infanterie şi cu un tun cu pulbere neagră. În a doua zi a manifestării, o parte a membrilor Asociaţiei „6 Dorobanţi” au fost echipați în uniforme confederate din vremea Războiului de Secesiune, pentru a comemora 155 ani de la cea mai sângeroasă confruntare a acelui conflict, bătălia de la Gettysburg, din 1-3 iulie 1863.

Comemorarea Centenarului Marii Uniri (15/28 august 1916) a fost realizată de membrii Asociaţiei „Tradiţia Militară” și ai “Asociației Culturale Tomis”, care au format un detașament comun, fiind echipați în diferite uniforme militare românești: de infanterie, vânători, vânători de munte, grăniceri și marină debarcată, din timpul Războiului cel Mare. La standul Asociaţiei „Tradiţia Militară” au fost prezentate publicului  echipamentul, mânuiri de armă, exerciții de scrimă cu arma,  ceremonialul depunerii jurământului militar către regele Ferdinand I, precum și tradiționalul asalt la baionetă.  La stand au mai fost expuse  obiecte găsite pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial.

Tot în vederea sărbătoririi Marii Uniri, Asociația „Tradiții Ostășești” și  “Detașamentul Mateiaș”, care aparține Muzeului Municipal din Câmpulung, au organizat un stand aparte la care s-au desfășurat acțiuni comemorative, de prezentare a uniformelor și echipamentului purtat de armata română în timpul Primului Război Mondial.

Societatea Națională „Traditsia”, din Bulgaria, a avut de asemenea propriul stand în care au fost prezentate aspecte ale activităților de  comemorare a bătăliilor din anii 1915-1918. Tot la acest stand s-a alăturat și reprezentatul Asociației „IR33- Cetatea Aradului”, echipat în uniformă de subofițer asutro-ungar.

În ambele zile ale manifestării au fost reconstituite confruntări între trupele române și cele bulgare, la care au participat reprezentanții Asociaţiei „Tradiţia Militară”, ai „Asociației Culturale Tomis”, precum și ai  Societății Naționale „Traditsia”, desfășurate în parcul de artilerie al muzeului.

Și luptele desfășurate pe Frontul de Est, din vara anului 1943, au fost evocate prin amenajarea unui post de comandament al armatei române, la care au fost prezenți membri ai „Clubului de Istorie Militară”, „Retromil” și ai Asociaţiei „6 Dorobanţi”, echipați corespunzător. Aceștia au făcut demonstrații și prezentări de uniforme și echipament militar.

Al Doilea Război Mondial a fost comemorat și de Asociația „Edelweiss Ost”, ai cărei membri, îmbrăcați  în uniforme ale infanteriei germane din epoca respectivă, au amenajat un stand aparte în care erau prezentate aspecte ale luptelor purtate pe Frontul de est.

Armata română din zilele noastre a fost reprezentată prin standul organizate de militarii din forțele pentru operații speciale și anume „Detaşamentul de Căutare şi Salvare prin Luptă”, care a prezentat publicului echipamentul şi armamentul din dotare, precum şi tehnicile utilizate în activitatea pe care o desfăşoară. În cadrul manifestării, Muzeul Comunicațiilor și Informaticii a instalat un cort de mari dimensiuni, în care a fost amenajată o miniexpoziție dedicată aniversării a 145 ani de la înființarea, la 14 iulie 1873, a primei secții de telegrafiști din armata română.

În a doua zi a manifestării a avut loc ceremonia depunerii unei coroane la monumentul dedicat generalului Ioan Emanoil Florescu, realizat de sculptorul francez Jules Clement Chaplain, amplasat în parcul de artilerie. Evenimentul s-a desfășurat în prezența gărzii de onoare constituită din membri ai Asociaţiei „Tradiţia Militară”.

Secția de documentare a organizat, ca de obicei, un foarte apreciat stand, „Eroism și Memorialistică” dedicat eroilor armatei române. Laboratorul de restaurare-conservare a prezentat cele mai semnificative aspecte ale activității pe care o desfășoară. Și în acest an s-a amenajat un „cinematograf de campanie”, instalat într-un cort, în care cei interesați puteau viziona filme cu tematică istorico-militară.

Muzica militară a Diviziei 1 infanterie „Dacica” a prezentat mai multe miniconcerte de marșuri militare şi muzică de promenadă. Un punct important de atracție l-a constituit târgul colecționarilor unde cei interesați au putut vedea și eventual achiziționa, vechi obiecte militare.

În continuare prezentăm imagini de la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, ediția a XVIII-a, din 12-13 mai 2018.