Declanșarea  pandemiei de „Covid 19” și instituirea stării de urgență, care au anulat întrunirile și manifestările publice din rațiuni de securitate sanitară, au determinat sistarea și ulterior anularea ediției a XX-a a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, planificată să se desfășoare în zilele de 9 și 10 mai 2020. Tema aleasă pentru manifestarea  din acest an era „Armata Română – 190 ani de modernitate. 1830-2020” și propunea o retrospectivă a evoluției structurilor militare românești, începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, când au fost puse bazele organizării oștirii pe principii similare cu cele existente în statele europene ale epocii, până la Armata României din zilele noastre, devenită o structură militară modernă, capabilă să îndeplinească cele mai diverse misiuni, de luptă, umanitare și de menținere a păcii, în țară și în teatrele de operații din străinătate.

Deși tema era oarecum restrânsă la epocile modernă și contemporană, manifestarea ar fi inclus și prezentarea perioadelor istorice mai vechi, antichitate și e0vul mediu,  pentru a reflecta și faptele de arme ale strămoșilor, care au anticipat apariția oștirii române moderne. Oricum, manifestarea ar fi fost ultima care s-ar fi defășurat după vechiul tipic, dat fiind că începând din această vară este planificată începerea unor ample lucrări de modernizare a muzeului, care includ și amenajarea unui pavilion pentru protejarea pieselor de artilerie și tehnică aflate în expunere liberă. Această activitate, care se va întinde pe mai mulți ani,  va schimba la final aspectul curții interioare a muzeului, deci și a spațiului în care până de curând se desfășurau „Zilele Muzeului Militar Naţional”.

Deși situația generală era potrivnică organizării, după metoda clasică, cu reenactori și public,  a tradiționalului eveniment al muzeului, având în vedere că ediția din acest an ar fi fost una jubiliară, a XX-a , am decis totuși să nu ratăm ocazia și să  organizăm o nouă ediție a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, evitând desigur contactul social, prin utilizarea tehnologiei moderne reprezentată de mijloacele online de comunicare. S-a hotărât deci ca ediția a XX-a să aibă totuși loc, de la distanță, și că ea va constitui un bun prilej de rememorare și evaluare a acestei manifestări, unice în București și în țară.

În această idee am realizat un serial cu 19 episoade, în care am făcut prezentări ample ale celor 19 ediții ale „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, din anul 2000 până în 2019, cu text și un număr important de fotografii înfățișând modul în care a apărut și s-a dezvoltat această nouă formă de activitate muzeografică.

Menționăm că evenimentul „Zilele Muzeului Militar Naţional”, desfășurat anual, timp de două decenii, a reprezentat un nou concept muzeografic, care presupune interacționarea directă cu publicul, nu doar prin intermediul expozițiilor muzeale clasice, atragerea publicului larg, în special a celui tânăr,  către muzeu, prin organizarea de evenimente atractive și încurajarea pasionaților de istorie de a studia, înțelege și experimenta ei înșiși viața cotidiană din trecut prin activități de reconstituire istorică, desfășurate în cadrul muzeului, spre satisfacția proprie și a publicului participant la manifestare.  Cu câteva excepții, toate manifestările „Zilele Muzeului Militar Naţional” au fost însoțite și de vernisarea unei expoziții temporare de amploare, al cărei subiect era legat de tema manifestării. Prin intermediul acestor expoziții erau prezentate obiecte, documente și imagini semnificative din colecțiile muzeului,  contribuind astfel la o mai bună înțelegere a evenimentelor evocate de grupurile de reconstiture istorică.

Trebuie  precizat faptul că acest concept cultural, creat de Muzeul Militar Militar Național în anul 2000, a apărut și s-a dezvoltat în paralel cu un alt eveniment muzeal important, “Noaptea Muzeelor”, apărut pentru prima dată la Berlin, în 1997, sub numele de “Lange Nacht der Museen“, care ulterior s-a extins pe plan mondial, inclusiv în peisajul muzeografic românesc. Totuși, manifestarea „Zilele Muzeului Militar Naţional” a rămas un eveniment unic, încă neegalat de vreun alt muzeu din România, beneficiind de specificul aparte al instituției noastre, căci istoria militară este caracterizată prin elemente spectaculoase sporite în raport cu alte specialități ale istoriei, de expozițiile permanente și temporare, iar suplimentar atât spațiul liber existent în curtea interioară a muzeului, propice desfășurării unor activități în aer liber cât și profesionalismul și entuziasmul manifestat de personalul muzeului, care s-a implicat în pregătirea și buna desfășurare a evenimentelor și în egală măsură sprijinul acordat de structurile militare care coordonează muzeul, au asigurat succesul și atenția constantă a publicului pentru aceste  manifestări.

Desigur, această activitate nu ar fi fost posibilă fără sprijinul sutelor de reenactori, adevărați prieteni ai muzeului, pasionați de istorie, care au răspuns chemării muzeului și au participat la evenimente în număr din ce în ce mai mare, în mod voluntar, confecționându-și prin eforturi proprii, cu mari cheltuieli, pe baza unei atente documentări, uniforme/costume de epocă, arme, echipamente diverse, o întreagă recuzită istorică, organizând standuri și ateliere de prezentare pe diverse teme și perioade istorice care merg de la antichitate până la epoca actuală, imginând adevărate scenarii în care sunt surprinse aspecte ale vieții cotidiene ale lumii militare și civile din vremurile trecute. Activitatea de reconstituire istorică în România a apărut la manifestările organizate de Muzeul Militar Național, începând cu ediția din 2004, prin recrearea unei unități a armatei române de la 1877, extinzându-se apoi rapid prin creșterea numărului de asociații, a numărului de membri al acestora, precum și prin diversitatea abordărilor istorice. Am vrea să enumerăm asociațiile și grupurile reconstituire istorică în ordinea participării la „Zilele Muzeului Militar Naţional”, cu speranța că nu vom omite vreunul din ele: „6 Dorobanţi”, „Tradiţia Militară”, “Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme”, „Datina Străbună”, “Deutsches Freikorps”, „Societas Milites Getae”, „IR-33, Cetatea Aradului”, „Redescoperă istoria”, „Retromil”, „Clubul de Istorie Militară”,  „Compania Ursului Brun”, „Ordinul Cavalerilor Cetăţilor Bârsei”, „Terra Dacica Aeterna”, „Tradiții Ostășești”,  „Edelweiss Ost”, „Detașamentul Mateiaș”, „Historia Renascita – Geto-dacii Sudcarpatici”, „Geto-dacii din Moldova”.

La evenimentele noastre au venit și asociații din străinătate, Societatea “Traditsia” – Bulgaria, care a participat la aproape toate manifestările, începând in 2006, prezentând tradițiile armatei bulgare din epoca modernă și asociația britanică „C.20 The Twentieth Century Warfare & Living History Society”, doar în anul 2010.

Modul în care se vor desfășura viitoarele ediții ale „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, în contextul acțiunilor de reorganizare ce vor începe la muzeu, rămâne de stabilit. Există însă dorința fermă a conducerii instituției ca această tradițională manifestare să continue și sunt evaluate mai multe variante privind locul de desfășurare a ediției din 2021. Între acestea, se are în vedere o posibilă organizare a manifestării în Parcul „Carol”, pe locul unde s-a aflat inițial Muzeul Militar Național, de la a cărui înființare vom aniversa 100 ani în 2023.  Este posibil ca manifestarea să se desfășoare printr-o colaborare cu Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, care își are sediul  în acel loc, al autorităților locale care administrează parcul și, ca de obicei, cu sprijinul important al celorlalte structuri din cadrul M.Ap.N. Desigur, rolul principal îl vor avea asociațiile și grupurile de reconstituire istorică, prieteni constanți și de nădejde ai Muzeului Militar Național, alături de pasionații de istorie militară și de toți cei interesați să participe la un eveniment cultural istorico-militar de excepție. În parcul respectiv există suficient spațiu pentru amenajarea standurilor, efectuarea de prezentări și demonstrații, spre satisfacția tuturor participanților la eveniment, reenactori și public.

Ne bucurăm că au fost reenactori care au răspuns favorabil provocării noastre de a participa, de la distanță, la ediția a XX-a a „Zilelor Muzeului Militar Naţional”, trimițându-ne imagini realizate în condiții de izolare, în casă, pe balcon, terasă sau în curte, individual sau alături de membri ai familiei, desigur cu gândul la momentul mult dorit al reîntâlnirii cu camarazii în cadrul viitoarelor manifestări, reale, ale „Zilelor Muzeului Militar Naţional”.